Komunikat

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

Uprzejmie informuję, iż zgłaszane przez Państwa uwagi dotyczące działania Aresztu Śledczego w Bytomiu w zakresie dotyczącym odbywania widzeń z osadzonymi w tej jednostce zostały przedstawione przeze mnie Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bytomiu na spotkaniu w dniu 5 listopada 2021 roku.

Pewne kwestie i problemy zostały wyjaśnione już w czasie tego spotkania takie jak:

  1. godziny między 12.00 a 13.00 to jest w pora obiadowa, co nawet jeżeli sam osadzony deklaruje wolę spotkania ze swoim obrońcą/pełnomocnikiem, może powodować dłuższy czas oczekiwania na „widzenie” ze względów organizacyjnych i technicznych; jeżeli to możliwe proszę o wybieranie pozostałych godzin na spotkanie z osadzonymi;
  2. widzenia ze skazanymi, kiedy adwokat lub aplikant adwokaci udaje się do osadzonego celem odbycia rozmowy i zawarcia umowy zlecenia/udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania osadzonego w postępowaniu czy to z zakresu karnego czy cywilnego, nie wymaga okazywania jakiegokolwiek dokumentu przy wyjściu z pokoju widzeń funkcjonariuszowi służby więziennej; adwokat/aplikant adwokaci wchodzi w dniach i godzinach przeznaczonych dla widzeń dla adwokatów a nie dla członków rodzin;
  3.  zostało już zmienione miejsce dotychczasowego oczekiwania dla adwokatów i aplikantów adwokackich na „widzenie” z osadzonymi – oczekiwać będziemy przy dyżurnym (wewnątrz budynku, są krzesła i stół), a zatem już nie na schodach zewnętrznych czy na klatce schodowej;
  4.  bramowy będzie zobowiązany informować wchodzącego na teren jednostki penitencjarnej adwokata czy aplikanta adwokackiego, czy jest wolny pokój na odbycie „widzenia”, ile jest osób już oczekujących na spotkanie z klientami. To pozwoli nam oszacować ewentualny czas oczekiwania na „widzenie” i niewątpliwie ułatwi nam podjęcie decyzji o oczekiwaniu lub też o rezygnacji, jeszcze przed rozpoczęciem załatwiania formalności. Pokoi widzeń jest dwa i niestety więcej nie będzie z przyczyn architektonicznych.
  5. na stronie internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-bytomiu znajdują się m.in. zakładki: a) „komunikaty” – gdzie publikowane są aktualne komunikaty dyrektora AŚ i dotyczące funkcjonowania jednostki (szczególnie dotyczy to aktualnej, zmiennej sytuacji epidemicznej) oraz b) „ważne telefony” do wszystkich działów w jednostce.

Nadal obowiązuje wejście na teren Aresztu Śledczego w prawidłowo założonych maseczkach. Pamiętajmy, że w Areszcie Śledczym w Bytomiu obowiązują i są przestrzegane nader skrupulatnie wszelkie zasady reżimu sanitarnego z uwagi na usytuowanie tam szpitala dla osadzonych.
Proszę o kontakt osoby, wobec których powyższe zasady nie zostały zastosowane przez administrację i funkcjonariuszy służby więziennej AŚ Bytom (na adres e-mail: wicedziekan@adwokatura.katowice.pl).

z koleżeńskimi pozdrowieniami,
adw. Marta Imiołczyk – Porębska
wicedziekan ORA w Katowicach

Skip to content