Konkurs krasomówczy

Popularne tagi: konkurs krasomówczy

Szanowni Państwo,

Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich, jako jednego z istotnych elementów szkolenia. Wypełniając obowiązek wnikający z uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 27/2015 z dnia 16.01.2015 r. informuję, że izbowy konkurs krasomówczy odbędzie się 20 i 27 kwietnia 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Finał przewidziany jest w dniu 11 maja 2021 r. Losowanie kazusów i roli procesowej nastąpi w dniu 6 kwietnia o godz. 16:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Zgodnie z treścią § 2 ww. uchwały każdy aplikant adwokacki ma obowiązek wziąć udział w konkursie izbowym przynajmniej raz w okresie odbywania aplikacji adwokackiej. W związku z powyższym w przedmiotowym konkursie krasomówczym obowiązani są wystąpić aplikanci adwokaccy III roku aplikacji adwokackiej, którzy dotychczas nie brali w nim udziału oraz wszyscy chętni. Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać pocztą elektroniczną do referatu aplikantów na adres teresa.strzempek@adwokatura.katowice.pl oraz daniela.lipowska@adwokatura.katowice.pl do dnia 5 kwietnia 2021 r.

Termin i forma konkursu może ulec zmianie z uwagi na sytuację epidemiczną.

Adwokat Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content