Kurs na Mediatora – wrzesień 2021

Popularne tagi: mediacja, szkolenia

Szanowni Państwo !

W dniach 7.09.2021 r i 10-12.09.2021 r (4 dni szkoleniowe) odbędzie się szkolenie zawodowe na Mediatora dedykowane dla Adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
Szkolenie organizowane jest przez Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz przez Komisję Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego ORA w Katowicach.

Szkolenie będzie odbywać się w sposób hybrydowy.
W dniu 07.09.2021 r. kurs będzie odbywać się w formie wykładu on line – od godziny 15.00 do godziny 21.00.
Natomiast w dniach 10-12.09.2021 r. szkolenie będzie odbywać się w formie stacjonarnej – od godziny 9.00 do godziny 17.00 w budynku ORA w Katowicach- ul. Gliwicka 17.

Kurs jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów, które zostały opracowane przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania certyfikatu Mediatora wydawanego przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a następnie do wpisu na listy Stałych Mediatorów Sądowych, które są prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych.
Aby uzyskać certyfikat należy brać udział w całości szkolenia- 4 dni kursu.

Cena szkolenia wynosi 1 000 zł brutto. Wystawiana jest faktura.
W cenie szkolenia przewidziane są poczęstunki w ramach przerw kawowych oraz jeden ciepły posiłek na dzień szkoleniowy w formie stacjonarnej.

W pierwszej kolejności tworzona jest wstępna lista uczestników, a dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i opłaceniu kursu odnotowywane jest pełne uczestnictwo.
Liczba miejsc jest ograniczona- maksymalnie 36 osób.

Zgłoszenia proszę kierować na adres – mediacje@adwokatura.katowice.pl

Z wyrazami szacunku

adw. Paulina Rzeszut
Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content