Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

15.03.2023 r. – środa (on line ZOOOM)

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 16.00 – 17.30 adw. dr Krzysztof Pacuła – Podstawowe zasady stosowania prawa Unii przed sądami krajowymi, cz. 3: Wykładnia prawa unijnego w praktyce (wykładnia autonomiczna; wewnętrzna spójność prawa unijnego – zasada czy wyjątek?; effet utile; prawa podstawowe i zasady ogólne prawa unijnego a kwestia wykładni; co odróżnia prawo unijne od prawa krajowego; „mity” i najbardziej powszechne problemy dotyczące wykładni i stosowania prawa unijnego) – zajęcia warsztatowe

W dniu 8 marca 2023 r. zarejestrowane zostaną zajęcia omawiające zagadnienia, które następnie stanowić będą przedmiot zajęć warsztatowych prowadzonych metodą problemową.
Aplikanci proszeni są o zapoznanie się z zarejestrowanym materiałem, tak, by móc następnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w dniu 15 marca 2023 r.

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 17.30 – 19.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – umowy założycielskie, wymogi formalne, treść, charakter, ograniczenia swobody kształtowania treści wynikające z przepisów ksh, zakres zastosowania przepisów kc, ukształtowanie praw i obowiązków wspólników i organów spółki, skutki zawiązania umowy założycielskiej, zmiana i rozwiązanie

Data

15 marca 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content