Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 14 października 2022 r.

Szanowni Państwo!

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer  zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

Nowe regulacje w zakresie umów”

Wykładowca: Pan Jarosław Jerzykowski    – radca prawny. W latach 2002‑2004 ‑ z‑ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004), „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017) oraz „Leksykon zamówień publicznych” (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021) .

Czas trwania: 180 min.

Szkolenie odbędzie  się w dniu 19.10.2022 r.

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/szkolenie-nowe-regulacje-w-zakresie-umow,2623.html

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

Z wyrazami szacunku

adw. Bartłomiej Mużyło

adw. Joanna Oświecińska

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Skip to content