Sprawy spadkowe

Adwokaci naszej Izby udzielają pomocy prawnej we wszelkich sprawach spadkowych, w tym:

  • związanych z tytułem powołania do spadku (testament, dziedziczenie ustawowe, zapis windykacyjny);
  • stwierdzeniem nabycia spadku;
  • w sprawach o dział spadku, czy zachowek;
  • doradztwem w kwestiach dotyczących przyjęcia bądź odrzucenia spadku;
  • reprezentowaniem w sprawach sądowych oraz postępowaniach mediacyjnych dotyczących kwestii spadkowych.
Skip to content