Masz sprawę karną?

Adwokaci naszej Izby świadczą pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez reprezentowanie przed sądami wszelkich instancji, w tym Sądem Najwyższym.

Świadczone przez nas wsparcie obejmuje:

  • doradztwo i reprezentację w sprawach o wykroczenia;
  • pomoc prawną we wszelkich sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, medycznych, czy też sprawach o wypadki komunikacyjne;
  • doradztwo oraz reprezentację w sprawach karnych skarbowych;
  • pomoc w postępowaniach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych;
  • reprezentację oraz doradztwo w sprawach karnych wykonawczych, w tym o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, czy odroczenie wykonania kary.
Skip to content