Informacja

Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

w związku kryzysem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wciąż rosnącym zagrożeniem dla zdrowia i życia zwracamy się z uprzejmą prośbą do Szanownych Państwa Adwokatów i Aplikantów Adwokackich o ograniczenie wizyt w biurach Rady do niezbędnego minimum. Rekomenduję, aby w jak najszerszym zakresie załatwiać sprawy i uzyskiwać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej oraz telefonicznie.

Jednocześnie informuję, iż zawiesza się do odwołania przyjmowanie wszystkich osób nie będących adwokatami i aplikantami adwokackimi przez sekretariaty Biura Rady w tym sekretariat Rzecznika i Sądu Dyscyplinarnego.

Prosimy uprzejmie o zrozumienie sytuacji i załatwianie spraw i uzyskiwanie informacji wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie.

Godziny Pracy Rady nie ulegają zmianie i pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 19.30 a w  piątek od 8.30 do 14.00.

Adres e-mail: sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Tel : 32 259-82-50 , 32 259-66-77
Sekretariat główny : wew.  0
Sekretariat aplikacji adwokackiej : wew.4
Księgowość : wew. 1
Sekretariat Rzecznika i Sądu Dyscyplinarnego  : wew. 3
Referat skarg i spraw z urzędu : wew. 2
Aby nadać fax wew. 6
Adres: Izba Adwokacka w Katowicach , ul. Gliwicka 17 , 40-079 Katowice.

Zachęcam również do odwiedzania naszej strony internatowej www.adwokatura.katowice.pl  oraz  profilu FB, na których na bieżąco  zamieszczane są wszelkie informacje i komunikaty .

Z wyrazami szacunku
Barbara Iwaszkiewicz
Dyrektor
Biura ORA w Katowicach

Skip to content