Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

16.06.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – powództwa o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – Zabezpieczenia wierzytelności: poręczenie przez osobę trzecią, zabezpieczenie wekslem własnym in blanco, ustanowienie kaucji, wpłata na rachunek powierniczy

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły – Zabezpieczenia wierzytelności: poręczenie przez osobę trzecią, zabezpieczenie wekslem własnym in blanco, ustanowienie kaucji, wpłata na rachunek powierniczy
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – powództwa o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji

Data

16 czerwca 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content