Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 13 maja 2024 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Zatrudnienie cudzoziemców – praktyka stosowania i wykładni przepisów krajowych oraz regulacji unijnych.

„Legalizacja pobytu cudzoziemców – wizy, zezwolenia pobytowe, obowiązki pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców, pracownicy migrujący, delegowanie i mobilność pracowników”

Wykładowca: Tomasz Kałużny: orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doświadczenie dydaktyczne w realizacji szkoleń z zakresu praktycznych aspektów stosowania i wykładni prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz regulacji unijnych, doświadczenie we wdrażaniu inicjatyw modernizacyjnych w obszarze zarządzania organizacją; współpraca z Podlaskim Centrum Arbitrażu i Mediacji (PCAM), Wiceprezes Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, członek Podlaskiej Rady Arbitrażowej przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej, ekspert sieci Team Europe Direct koordynowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, członek wielu organizacji społecznych, w tym przedstawiciel krajowy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ).

Czas trwania: 180 min.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.05.2024 r. w godz. 17:00-20:00

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie znajdują się pod linkiem:

https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/102/102

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony.

Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Zapisy na wykład przyjmujemy do dnia 21.05.2024 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykład będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra 

Serdecznie zapraszamy,
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Skip to content