Sąd Dyscyplinarny

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Adw. Bielawski Zbigniew
 2. Adw. Kula Urszula
 3. Adw. Dudek Janina
 4. Adw. Kamiński Mirosław
 5. Adw. Kamiński Stefan
 6. Adw. Klaus Jadwiga
 7.  Adw. Kokoszka Agnieszka
 8. Adw. Korczyk Michał
 9. Adw. Kosiński Artur
 10. Adw. Kowalski Tomasz
 11. Adw. Krajcer Eugeniusz
 12. Adw. Krasuska –Terrillon
 13. Adw. Krawczyk Aneta
 14. Adw. Lekston Małgorzata
 15. Adw. Machecki Rafał
 16. Adw. Pęcherek Tadeusz
 17. Adw. Prochot Jerzy
 18. Adw. Przyjemski Piotr
 19. Adw. Sarnowicz –Gąska Justyna
 20. Adw. Wawrzyńczyk Zbigniew

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Kostrzewa Adam
 2. Krajewska –Grimm Magdalena
 3. Mochnacki Andrzej
 4. Otrębska –Zięba Joanna
 5. Przybysz Rafał

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej:

 1. Mura Leszek
Menu