Egzamin Adwokacki 2020

Popularne tagi: egzamin

W dniach od 23 do 26 czerwca 2020 r.odbył się, planowany pierwotnie na marzec, egzamin adwokacki. Z uwagi na panująca pandemię egzamin odbył się w szczególnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Do egzaminu przystąpili aplikanci oraz osoby uprawnione, aż z czterech izb adwokackich: katowickiej, opolskiej, częstochowskiej oraz bielskiej.

Dla przeprowadzenia egzaminu powołane zostały 3 komisje egzaminacyjne, w której zasiadali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz adwokaci reprezentujący wszystkie izby, których aplikanci przystępowali do egzaminu. Trwający cztery dni egzamin podzielono na pierwszy dzień poświęcony prawu karnemu, drugi cywilnemu, trzeci gospodarczemu a ostatni, najdłuższy, czwarty dzień egzaminu obejmował prawo administracyjne oraz etykę wykonywania zawodu adwokata.

Egzamin przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze a jego uczestnicy z pokorą dostosowali się do wszystkich wymagań stawianych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ogłoszenia wyników egzaminu odbędą się w różnych terminach dla poszczególnych Komisji .Komisja nr 1 ogłosi swoje wyniki już 14 lipca a wyniki Komisji 2 i 3 ogłoszone zostaną 28 lipca.

Skip to content