Konferencja – Mediacje rówieśnicze i szkolne

Popularne tagi: mediacja

W dniach 3-4 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja – Mediacje rówieśnicze i szkolne sposobem przeciwdziałania konfliktom w szkołach, organizowana przez Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wydarzenie odbyło się w naturalnym dla tematu środowisku, w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

Podczas konferencji adw. Anna Prokopowicz, która jest Mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej, która działa w Izbie Adwokackiej w Katowicach, wygłosiła wykład- Zagrożenia i wyzwania w prowadzeniu mediacji rówieśniczych.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezes NRA adw. Przemysław Rosati, Wiceprezes NRA adw. Agnieszka Zemke Górecka, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Najważniejszymi uczestnikami konferencji byli jednak uczniowie i kadra pedagogiczna z warszawskich szkół podstawowych.

Odnosząc się do tematu mediacji rówieśniczych należy wyjaśnić, iż postępowania pojednawcze prowadzą sami uczniowie.
Natomiast w mediacjach szkolnych mediatorem może być pedagog lub psycholog szkolny, który na mocy rozporządzenia MEN w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma w zakres swoich czynności wpisane prowadzenie mediacji, albo też inny nauczyciel -mediator, superwizor mediacji rówieśniczych.

Komisja Edukacji Prawnej Izby Adwokackiej w Katowicach będzie brała czynny udział w projekcie związanym z mediacjami rówieśniczymi i szkolnymi, który organizowany jest przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Projekt ma na celu propagowanie wiedzy na temat mediacji wśród uczniów i nauczycieli, w tym organizacje szkoleń związanych z prowadzeniem mediacji.

Pierwszego dnia Konferencji odbył się również jubileusz 10-lecia Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podczas uroczystości potwierdzili dalszą chęć współpracy z Centrami Mediacyjnymi działającymi przy Izbach Adwokackich.

Z wyrazami szacunku

Adw. Anna Prokopowicz
Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

Adw. Paulina Rzeszut
Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

Skip to content