Master of Laws (LLM) w Wyższej Szkole Humanitas

Popularne tagi: studia
Master of Laws (LLM) w Wyższej Szkole Humanitas

Trwa nabór na Studia LLM. Krajowe i międzynarodowe prawo gospodarcze i handlowe dla praktyków

Kierunek studiów Master of Laws (LLM) w Wyższej Szkole Humanitas jest realizowany w partnerstwie z Izbą Adwokacką w Katowicach, która prowadzi wszechstronną działalność edukacyjną z zakresu praktyki prawa, adresowaną zarówno do adwokatów i aplikantów adwokackich, jak również do mieszkańców regionu.

Program prestiżowych studiów LLM w Wyższej Szkole Humanitas to nowoczesny koncept zapewniający solidną wiedzę praktyczną, możliwość poszerzenia umiejętności posługiwania się krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa gospodarczego i handlowego, rozumienia kwestii prawnych istotnych dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Program wzbogacony został o kurs z zakresu kompetencji miękkich, jego założeniem jest wyposażenie uczestników w warsztat umiejętności interpersonalnych z zakresu: negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz odporności psychicznej.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w międzynarodowym i korporacyjnym środowisku. Praktyczny wymiar kształcenia odnosi się do wykładni przepisów, ich praktycznego stosowania oraz pokazania możliwości praktycznego wykorzystywania nowych instytucji, które z uwagi na dynamiczne otoczenie gospodarcze, ciągle ulegają zmianie. W trakcie studiów uczestnicy rozwijać będą umiejętność krytycznego myślenia i analizy w obszarze kluczowych kwestii prawnych. Swój warsztat pracy trenować będą w trakcie seminariów i ćwiczeń z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, w tym symulacji. Zajęcia na studiach prowadzą znani eksperci międzynarodowego prawa gospodarczego i handlowego, odnoszący sukcesy w swojej dziedzinie.

Zalety kierunku potwierdzają eksperci w dziedzinie prawa:

LLM w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego i handlowego, to projekt unikatowy. Łączy solidną wiedzę teoretyczną z doświadczeniem polskich i zagranicznych praktyków. Jego zadaniem jest wyposażenie absolwentów w szereg umiejętności miękkich koniecznych dla działania z sukcesem na rynku prawnym międzynarodowego obrotu gospodarczego – mówi mec. Tomasz Kordys, wykładowca na kierunku LLM Master of Laws w Wyższej Szkole Humanitas.

Atuty kierunku:

  • program LLM w Wyższej Szkole Humanitas pozwala na wyspecjalizowanie się w wybranej dziedzinie pod okiem wybitnych wykładowców,
  • program realizowany jest w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych w trybie hybrydowym,
  • warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych przypadków (case study),
  • dodatkowe wykłady w ramach Loży Ekspertów. Spotkania to cykl zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów. Założeniem cyklu jest przedstawienie bieżących trendów, zmian, regulacji w dziedzinie prawa istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • miejsce spotkań, przestrzeń do wymiany doświadczeń i praktyk.

Program ramowy studiów LLM:

https://tiny.pl/wmnh2

Organizacja zajęć na kierunku LLM:

  • czas trwania: 1 rok, 2 semestry, 15 zjazdów,
  • zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, soboty i niedziele z wyłączeniem świąt i wakacji oraz wolnych weekendów,
  • program realizowany jest w języku polskim oraz angielskim,
  • zajęcia stacjonarne i online realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych, seminariów odwołujących się do pracy na określonych case study, ćwiczeń, w ramach których uczestnicy pracują z wykorzystaniem symulatorów oraz pracy własnej uczestników,
  • zajęcia online odbywają się poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle.

Zapisy na studia LLM. Krajowe i międzynarodowe prawo gospodarcze i handlowe dla praktyków są otwarte do 30 września 2022 r., jednak warto się pośpieszyć. Studia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a liczba miejsc jest limitowana. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowy program studiów oraz korzyści z nimi związane znajdą Państwo na stronie Wyższej Szkoły Humanitas: https://www.humanitas.edu.pl/llm

Za bezpośrednie zapisy na studia oraz kontakt z kandydatem odpowiada:

mgr Kamila Nalewajka
Zastępca Kierownika Działu Marketingu i Rekrutacji
tel: +48 538020103
e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl
www.humanitas.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Skip to content