Nieodpłatna pomoc prawna – komunikat

Popularne tagi: Pro Bono

Szanowni Państwo.

Kolejny rok  świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dobiega końca.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy.

Podobnie jak w ubiegłych latach, przeprowadzone będzie losowanie.

Zastrzegamy, że pierwszeństwo będą mieli adwokaci, którzy w bieżącym roku nie świadczą nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia dokonujemy przesyłając wypełniony formularz na adres e-mail:
program_npp@adwokatura.katowice.pl.

lub osobiście w siedzibie Rady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023 r.

Wzór deklaracji w załączeniu:
nieodplatna pomoc prawna 2024 – załącznik

Skip to content