Nowe zasady opłacania listów poleconych

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Dziekana Romana Kusza z Dyrektorem Regionu Poczty Polskiej SA Panem Jackiem Zmorkiem.

W związku z wprowadzeniem od 1. maja 2021 roku modyfikacji sposobu opłacania listów poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym, nie będzie możliwości opłacania tych przesyłek znaczkami pocztowymi

W praktyce oznacza to, że pracownik Poczty dokona rejestracji numeru przesyłki w systemie komputerowym z przyklejonego na kopertę numeru R, oznaczy kwotę opłaty i zainkasuje należną kwotę gotówką lub kartą płatniczą.

Chociaż Poczta Polska rezygnuje ze znaczków pocztowych jako formy opłaty listów poleconych, jednakże nadal będzie można opłacać listy polecone eZnaczkami dostępnymi na platformie internetowej Envelo, należącej do podmiotu z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej (Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.)

W sprzedaży dostępne są eZnaczki na listy polecone i nierejestrowane w obrocie krajowym i zagranicznym, również na listy polecone z potwierdzeniem odbioru oraz elektronicznym potwierdzeniem doręczenia lub zwrotu.

W celu zakupienia eZnaczka należy wejść na stronę internetową https://www.envelo.pl/ i wybrać odpowiedni rodzaj eZnaczka. Następnie należy wypełnić dane zamawiającego, podając również adres e-mail, na który po dokonaniu zapłaty poprzez wybrany sposób płatności (blik, karta płatnicza, przelew), zostanie wysłany link do wydruku lub pobrania pliku PDF z eZnaczkiem oraz faktura.

Jednorazowo można zakupić także większe ilości eZnaczków, odpowiadające opłacie za list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dowolnym z wybranych formatów (S, M lub L) oraz wybranym serwisie (ekonomicznym lub priorytetowym).

„eZnaczek” to nowoczesny odpowiednik opłaty znaczkiem pocztowym, który zakupiony przez platformę Envelo, należy wydrukować i nakleić na przesyłce listowej. Termin ważności eZnaczkawynosi 365 dni kalendarzowych od dnia nabycia i można wykorzystać go do opłacenia przesyłki tylkojeden raz (kod eZnaczka jest unikalny). Istnieje możliwość umieszczenia na eZnaczku elementów graficznych w momencie jego zakupu.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku, gdy nie ma się możliwości uiszczenia opłaty w placówce pocztowej, gdyż eZnaczek jest znakiem opłaconym z góry.

Na znaczku można umieścić np. logo kancelarii .

Nadanie tak opłaconej przesyłki nie różni się od sposobu nadania listu poleconego opłaconego tradycyjnymi znaczkami realizowanego do 30.04.2021.

Platforma do zakupu eZnaczków jest bardzo intuicyjna, ale instrukcje można także przeglądać w postaci filmów instruktażowych na kanale Youtube (kanał Envelo):

W przypadku gdy uznacie Państwo, że najwłaściwszy jest obrót bezgotówkowy możliwe są także inne opcje dot. możliwości opłacenia nadawanych przesyłek, w tym przesyłek poleconych:

  • zawarcie umów na nadawanie – dot. klientów o istotnym potencjale, tj. nadawanie co najmniej 100 szt. listów poleconych miesięcznie,
  • dokonywanie przelewu przez klientów na nanoszenie znaku opłaty pocztowej za pomocą frankownicy – dotyczy placówek pocztowych, które mają frankownice na wyposażeniu urzędu pocztowego, z którego usług Państwo korzystacie.

Tradycyjne znaczki pocztowe nie tracą swojej ważności i nie zostają wycofane z obiegu. Nadal będzie można je wykorzystywać do opłacenia listów nierejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kierowanie ich na adres: sekretariat@adwokatura.katowice.pl

Znaczek
Potwierdzenie nadania

Skip to content