Zaproszenie na szkolenie

Popularne tagi: szkolenia
Szkolenie-online

Szanowni Państwo,

10 maja br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Henryk Komisarski.

Temat szkolenia : ” Postępowanie w sprawach o wykroczenia – zagadnienia wybrane. Zbieg eliminacyjny oraz zbieg idealny- art. 9 oraz art. 10 kw „

Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 20.00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM.

WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY  I UDOSTĘPNIONY

Link aktywacyjny  zostanie przesłany

Prowadzący szkolenie Henryk Komisarski jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i orzeka w sprawach karnych. Od wielu już lat prowadzi wykłady i zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego-skarbowego, jak też z zakresu szeroko rozumianych praw człowieka. Wykłady prowadzi dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz dla aplikantów aspirujących do tych zawodów, jak też dla innych grup zajmujących się stosowaniem szeroko rozumianego prawa karnego, np. dla funkcjonariuszy Policji, czy innych podmiotów pełniących role organów ścigania i rolę oskarżyciela. Uczestniczył w wielu zespołach powołanych do przygotowania projektów ustaw (np. zmian w Kodeksie karnym, w Kodeksie postępowania karnego, czy też w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia), a niektórym z nich przewodniczył. Przez wiele lat przewodniczył zespołowi tworzącemu test na aplikację adwokacką i radcowską, jak również przewodniczył zespołowi tworzącemu zadania na egzamin sędziowski i egzamin adwokacki oraz uczestniczył w zespole tworzącym zadania na egzamin radcowski. Wielokrotnie był egzaminatorem na egzaminach zawodowych, np. na egzaminie sędziowskim, czy egzaminie radcowskim i jednocześnie przewodniczył komisjom egzaminacyjnym. Orzekał w Sądzie Najwyższym (było to szereg delegacji) i reprezentował Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jest autorem publikacji pt. „Apelacja w postępowaniu karnym. Część I – czynności przed wniesieniem apelacji”, która ukazała się w 2020 r. Publikacja ta jest częścią szerszego projektu, ponieważ ukaże się również część druga, w której omówione zostaną kwestie związane z wnoszeniem apelacji oraz elementy konstrukcji apelacji, w tym reguły związane z kwalifikowaniem uchybień pod określone przyczyny odwoławcze, formułowaniem zarzutów i wniosków. Trzecia część będzie dotyczyła rozpoznania apelacji przez sąd odwoławczy.

Za udział w szkoleniu przysługują 3 pkt. szkoleniowe.
Udział w szkoleniu nie wymaga zgłoszenia.

Serdecznie Zapraszamy !

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
i Doskonalenia Zawodowego

 

Skip to content