Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 6 grudnia 2022 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

„Najnowsze zmiany w zakresie KSH, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  holdingowego”

 Wykładowca: adw. dr Andrzej Dmowski – doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii – Certified Public Accountant inIreland, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych – CertifiedFraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny – Certified Internal ControlsAuditor, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies – Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ,wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW),Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR),Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego. Kluczowe zakresy specjalizacji: krajowe i międzynarodowe działania restrukturyzacyjne, aspekty podatkowe i bilansowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie finansowe i podatkowe w grupach kapitałowych, transakcje fuzji i przejęć, opodatkowanie transakcji na instrumentach finansowych pierwotnych i pochodnych, zagadnienia w podatkach bezpośrednich.

Czas trwania: 180 min.

Szkolenie odbędzie  się w dniu 14.12.2022 r. w godz. 17.00-20.00

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3  punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/12/12

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony.

Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra 

Z wyrazami szacunku

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Skip to content