Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach

Popularne tagi: zgromadzenie
Szkolenia online

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach na posiedzeniu w dniu  21.01.2021r.podjęła uchwałę nr 1.8 w przedmiocie zwołania  dniach 19-21.2021 r. Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Katowicach.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej  rozpocznie się w piątek 19.02.2021 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Zgromadzenie w tym roku będzie miało charakter hybrydowy. Obrady będą prowadzone online, zaś  głosowanie odbędzie się w formie tradycyjnej, poprzez wrzucenie karty głosowania do urny w trzech wyznaczonych punktach:

  1. a) w Katowicach – Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice,
  2. b) w Rybniku, Politechnika Śląska w Gliwicach, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik,
  3. c) w Gliwicach, ul. Kościuszki 38/1, 44-100 Gliwicach,

w załączeniu przedkładam Państwu do wiadomości pełny tekst uchwały  wraz z załącznikami: kartą zgłoszenia (zał. 1), zgoda na kandydowanie (zał. 2) oraz miejscem oddania głosów do urn (zał. 3).

W związku z treścią postanowień powołanej uchwały, będziecie Państwo w kolejnych dniach otrzymywać w formie elektronicznej informacje niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia Naszej Izby.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
adw. Roman Kusz
Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach

Wyciąg z posiedzenia ORA w Katowicach w dniu 21 stycznia 2021 roku
[Pobrano 1226 razy – 138,64 KB]

załącznik Nr 1 zgłoszenie
[Pobrano 441 razy – 89,89 KB]

załącznik Nr 2 zgoda
[Pobrano 364 razy – 90,16 KB]

załącznik Nr 3 lokal wyborczy
[Pobrano 509 razy – 126,31 KB]

Skip to content