Mikołajki

Popularne tagi: mikołaj

Z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach Roman Kusz wraz z Komisją Wizerunku, Sportu, Integracji i Kultury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach zaproponowali, że tegoroczne Mikołajki, podobnie jak w roku ubiegłym, zostaną zorganizowane w formie paczek dla najmłodszych.
Akcja adresowana jest do dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r. drogą elektroniczną oraz telefoniczną do adw. Tomasza Gurdka, który koordynuje akcję:
tomasz.gurdek@gmail.com

tel.: +48 502914588

Przy zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, wiek dziecka, adres, na który ma zostać doręczona przesyłka oraz nr tel.
Po upływie w/w terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane z przyczyn logistycznych.
Ubiegłoroczną nadzieję na osobiste spotkanie z Mikołajem wydłużamy o kolejny rok!

Skip to content