Plan szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego adwokatów w Katowickiej Izbie Adwokackiej w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.

Popularne tagi: plan szkolenia
Szkolenie-online

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przedkładam plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach styczeń – czerwiec 2024 r.

Jako Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego tworząc plan szkoleniowy na rok 2024 r. starłem się wziąć pod uwagę Państwa uwagi oraz problemy z jakimi Państwa Kancelarie Adwokackie na bieżąco się stykają.

Rok szkoleniowy zaczynamy od wykładu dr Łukasz Węgrzynowski na temat kredytów frankowych – Rozliczenie stron z nieważnej umowy kredytu frankowego.

Z uwagi na fakt, że wielu Adwokatów naszej Izby zajmuje się prawem rodzinnym w ramach tej dziedziny prawa odbędą się szkolenia:

– SSR Dorota Szostak– Piecza naprzemienna;
– SSO dr Sylwia Jastrzemska Unijne sprawy alimentacyjne ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozporządzeń UE w hierarchii źródeł prawa, orzecznictwa TSUE w zakresie jurysdykcji w tego rodzaju sprawach  cz. 1 i cz. 2 – (Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dn. 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych);
– SSO dr Sylwia Jastrzemska– Rozwód w sprawach unijnych. Odpowiedzialność rodzicielska w sprawach unijnych w świetle orzecznictwa TSUE – jurysdykcja cz. 1 i cz 2.

– SSR dr Tomasz Kałużny
poprowadzi wykłady związane z prawem pracy:
– Mobbing i dyskryminacja pracowników – realizacje roszczeń pracowniczych, analiza .
– Zasada równego traktowania w zatrudnieniu – wykładnia przepisów w odniesieniu do orzecznictwa krajowego i unijnego

W ramach pogłębiania wiedzy na temat postępowania egzekucyjnego SSO dr Łukasz Zamojski poprowadzi prelekcje na temat:
– Skarga na czynności komornika sądowego;
– Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem;
– Obrona dłużnika przed tytułem wykonawczym (ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego tytułu wykonawczego).

Kontynuując tematykę prawa cywilnego SSO Piotr Jakubiec poprowadzi wykłady dotyczące bardzo ważnego zagadnienia z perspektywy procesowej- Przedawnienie. Tematowi będą poświęcone dwie jednostki wykładowe.

SSO Piotr Jakubiec poprowadzi również zajęcia z prawa medycznego– Odpowiedzialność prawna lekarzy za naruszenie różnych praw pacjenta oraz reguł staranności.

Dla karnistów, SSN Jarosław Matras poprowadzi prelekcje – Problematyka procesowego wykorzystania informacji uzyskanych przed wszczęciem postępowania karnego w kontekście unormowań wskazanych w art. 174 oraz art. 186 § 1 k.p.k. w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Z uwagi na stykanie się przez Adwokatów z zagadnieniami związanymi z toksykologiąDr n. med. Paweł Szpot  oraz dr n.med. Marcin Zawadzki prof. UMW poprowadzą wykłady:

– Alkohologia sądowa. Dowód z opinii biegłego toksykologa;
– Narkomania sądowa. Dowód z opinii biegłego toksykologa.

Ze szkoleń mogą korzystać Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy Izby Adwokackiej w Katowicach. Szkolenia będą prowadzone na platformie zoom.

Osobą zapewniająca obsługę techniczną zoom jest adw. Adam Stanach.

Zakres szkoleń jest zróżnicowany, mam nadzieje, że w Państwa nowych kalendarzach zostaną wpisane terminy i tematy szkoleń.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego


Do pobrania:
Plan szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego adwokatów w Katowickiej Izbie Adwokackiej w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.
[Pobrano 218 razy – 88,14 KB]

 

Skip to content