Zgromadzenie 2021 – wyniki wyborów

Popularne tagi: zgromadzenie
Izba Adwokacka w Katowicach

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach, które odbyło się w dniach 19-21 lutego 2021 r. dokonało wyboru:

Dziekan – adw. Roman Kusz

Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Monika Filipkiewicz
Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Tadeusz Hassa
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Paweł Ciemniewski

Członkami Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach ( 15 osób) zostali:

Adw. Grzegorz Kopeć
Adw. Natalia Klima-Piotrowska
Adw. Leszek Cholewa
Adw. Mariusz Fras
Adw. Marta Imiołczyk-Porębska
Adw. Anna Barczyk
Adw. Marta Smołka
Adw. Jacek Barcik
Adw. Rafał Stęchły
Adw. Katarzyna Legień
Adw. Marek Stańko
Adw. Tomasz Gurdek
Adw. Agata Dziadkiewicz-Święch
Adw. Jerzy Pinior
Adw. Paulina Rzeszut

Zastępcami członka ORA ( 4 osoby) zostali :

Adw. Jakub Lekston
Adw. Beata Bieniek-Wiera
Adw. Jadwiga Miszkurka
Adw. Stefan Skrzypczak

Sędziami Sądu Dyscyplinarnego ( 20 osób) zostali:

Adw. Przemysław Stęchły
Adw. Małgorzata Lekston
Adw. Agnieszka Kokoszka
Adw. Jadwiga Klaus
Adw. Janina Dudek
Adw. Zofia Niczewska-Kołek
Adw. Natalia Gierczycka
Adw. Justyna Sarnowicz-Gąska
Adw. Jarosław Pawłowski
Adw. Eugeniusz Krajcer
Adw. Igor Służałek
Adw. Mariusz Zieliński
Adw. Witold Bolesławski
Adw. Artur Kosiński
Adw. Mirosław Kamiński
Adw. Aneta Krawczyk
Adw. Tadeusz Pęcherek
Adw. Urszula Kula
Adw. Zbigniew Wawrzyńczyk
Adw. Tomasz Kowalski

Zastępcami Sędziów SD ( 3 osoby) zostali wybrani:

Adw. Dariusz Tomala
Adw. Joachim Rassek
Adw. Katarzyna Komoniewska

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

Adw. Magdalena Krajewska-Grimm
Adw. Joanna Otrębska-Zięba
Adw. Andrzej Mochnacki
Adw. Leszek Mura
Adw. Adam Kostrzewa

Zastępcą Członka komisji został wybrany:

Adw. Rafał Przybysz

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury wybrani zostali (23 osoby):

Adw. Roman Kusz
Adw. Henryk Stabla
Adw. Grzegorz Kopeć
Adw. Natalia Klima-Piotrowska
Adw. Leszek Cholewa
Adw. Mariusz Fras
Adw. Anna Barczyk
Adw .Marta Smołka
Adw. Jacek Barcik
Adw. Marta Imiołczyk-Porębska
Adw. Bartłomiej Piotrowski
Adw. Rafał Stęchły
Adw. Marek Stańko
Adw. Paweł Ciemniewski
Adw. Stefan Skrzypczak
Adw. Jakub Lekston
Adw. Przemysław Stęchły
Adw. Dominik Tabin
Adw. katarzyna Legień
Adw. Beata Bieniek-Wiera
Adw. Agata Dziadkiewicz-Święch
Adw. Tomasz Gurdek
Adw. Paulina Rzeszut

Skip to content