Złota Temida

Złota Temida

Miło nam poinformować, że adwokat z naszej Izby – Pan Paweł Matyja, został laureatem jednej z nagród w III edycji ogólnopolskiego konkursu prawniczego o nagrodę „Złotej Temidy”.

Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Konkurs organizują wspólnie: Instytut Nauk Prawnych Akademii Humanitas oraz Fundacja „Humanitas”, pod patronatem honorowym Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddziału w Katowicach, Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”, „Roczników Nauk Prawnych” i „Roczników Administracji i Prawa”.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się również Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek, Prokurator Katarzyna Kwiatkowska – Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, oraz prof. Stanisław Wrzosek – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2021-2023.

Uroczysta gala odbyła się 15.06.2023 r. w sali widowiskowo – koncertowej MUZA w Sosnowcu, a uświetnił ją swoim występem wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek ze swoim zespołem.

Skip to content