Komunikat ds. szczepień COVID19

Popularne tagi: koronawirus
covid-19

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

W związku z możliwością organizacji szczepień przeciwko wirusowi SARS-COVID19 samorządów zawodowych na zasadach jak dla zakładów pracy zatrudniających powyżej 500 pracowników, zwracam się do Państwa z zapytaniem o Państwa zainteresowanie tą formą organizacji szczepienia przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Szczepienie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego miałoby dotyczyć grup osób takich jak:

  • pracownicy Izby Adwokackiej w Katowicach,

  • członków samorządów zawodowych – zatem adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  • osoby współpracujące z Izbą Adwokacką w Katowicach (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),

  • członkowie rodzin w/w osób.

W związku z minimalną wymaganą liczbą osób, które w ramach tego programu mogą uczestniczyć w szczepieniu na w/w zasadach, w to minimalnie 300 osób, proszę Państwa o przesyłanie swoich deklaracji na adres: sekretariat@adwokatura.katowice.pl do dnia 29 kwietnia 2021 roku włącznie w tytule e-maila wpisując: „SZCZEPIENIE COVID”.

Jeżeli zgłosi się wymagana liczba chętnych, wówczas w dniu 4 maja 2021 roku Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach złoży wniosek do Ministra Zdrowia o zabezpieczenie ilości szczepionek dla zadeklarowanej liczby osób wraz ze wskazaniem podmiotu medycznego, który wykona to świadczenie.

Uprzejmie proszę o odpowiedzialne składanie tej wstępnej deklaracji, by uniknąć sytuacji, że udział w programie zgłosi wymagana liczba osób, a w kolejnym czasie nie zostaną w ślad za deklaracją złożone wymagane w tym celu dokumenty. Może to bowiem uniemożliwić lub opóźnić szczepienia dla innych osób wymienionych powyżej.

Szczegółowe warunki szczepienia zostaną podane w dalszych komunikatach wraz z dokumentami jakie należy wypełnić i złożyć w siedzibie Izby Adwokackiej w Katowicach, po podpisaniu umowy z podmiotem realizującym to świadczenie medyczne.

Koszty szczepienia co do zasady ponosi NFZ.

Z poważaniem:
Adwokat Marta Imiołczyk – Porębska
Wicedziekan ORA w Katowicach

Skip to content