Losowanie do nieodpłatnych punktów pomocy prawnej

Popularne tagi: Pro Bono

Na nasze zapytanie o zadeklarowanie gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) odpowiedziało 264 adwokatów.

W oparciu o negocjowane i zawarte umowy z powiatami grodzkimi i ziemskimi Adwokaci będą świadczyli pomoc prawną w następujących powiatach grodzkich i ziemskich: powiat będziński, powiat bieruńsko-lędziński, miasto Bytom, miasto Chorzów, powiat chrzanowski, miasto Dąbrowa Górnicza, miasto/powiat Gliwice, miasto Jastrzębie-Zdrój, miasto Jaworzno, miasto Katowice, powiat mikołowski, miasto Mysłowice, powiat olkuski, miasto Piekary Śląskie, powiat pszczyński, powiat raciborski, miasto Ruda Śląska, miasto/powiat Rybnik, miasto Siemianowice Śląskie, miasto Sosnowiec, miasto Świętochłowice, powiat tarnogórski, miasto Tychy, powiat wodzisławski, miasto Zabrze, powiat zawierciański, miasto Żory.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, w celu umożliwienia aktywnego udziału jak największej liczbie adwokatów przyjęto zasadę, że na każdy punkt przypadać będzie 5 adwokatów, z których każdy będzie świadczył pomoc prawną w wybranym i ustalonym dniu tygodnia przez 4 godziny. W wyniku przyjęcia tej zasady do obsadzenia będą 159 miejsca w punktach. Podobnie jak w roku ubiegłym nie będą wyznaczani zastępcy.

Wylosowani adwokaci, na zasadach koleżeństwa, będą zastępowali siebie nawzajem w ramach punktu.

W celu wyłonienia osób, które zostaną wskazane starostom i prezydentom do realizacji przedmiotu ustawy i zawarcia umów na rok 2022, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zarządził losowanie na dzień 08 listopada 2021 br. o godz. 15.

W losowaniu pierwszeństwo będą mieli adwokaci, którzy w roku bieżącym nie świadczą pomocy prawnej.

Losowanie będzie transmitowane na portalu Facebook, profil Izba Adwokacka w Katowicach grupa adwokatów i aplikantów Izby.

Losowanie zostanie przeprowadzone w gmachu ORA.

Skip to content