Plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach styczeń – czerwiec 2022 r.

Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przedkładam plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach styczeń – czerwiec 2022 r.

Jako Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego tworząc plan szkoleniowy na rok 2022 r. starłem się wziąć pod uwagę Państwa uwagi oraz problemy z jakimi Państwa Kancelarie Adwokackie na bieżąco się stykają,

Rok szkoleniowy zaczynamy od wykładu na temat tzw. Nowego Ładu, wpływu nowych regulacji na działalność Kancelarii Adwokackich, który poprowadzi adw. Bartosz Kubista, który łączy zawód doradcy podatkowego z zawodem Adwokata. Tematyka prawa podatkowego będzie kontynuowana również przez adw. dr Andrzeja Dmowskiego- Bezpieczeństwo prowadzenia kancelarii – odpowiedzialność wobec fiskusa i wobec klienta.

W ramach współpracy Izby Adwokackiej w Katowicach z interdyscyplinarnym konsorcjum naukowo-badawczym CYBER SCIENCE, którego pomysłodawcą projektu jest dr hab. prof. Dariusz Szostek, przeprowadzone zostaną wykłady: Pegasus i inne narzędzia technologiczne a praca prawnika; Europa cyfrowa – nowe narzędzia technologiczne w funkcjonowaniu prawnika.
W marcu 2022 r. odbędą się również warsztaty: Jak zabezpieczyć kancelarię – warsztaty praktyczne. Udział w warsztatach jest limitowany, wykłady dr hab. prof. Dariusza Szostka nie mają limitu miejsc.
Izba Adwokacka w Katowicach jest pierwszą Izbą w Polsce organizującą warsztaty praktyczne z cyberbezpieczeństwa.

W ramach poszerzenia wiedzy na temat elektronicznych postępowań odbędzie się wykład SSR dr Łukasza Zamojskiego- Szkolenie z przepisów o elektronizacji postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym KRS.

Zostały również uwzględnione Państwa uwagi dotyczące chęci nabywania tzw. umiejętności miękkich – dr hab. prof. Ryszard Sowiński- Sprzedaż usług prawniczych; Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej dla prawników.
Tematy wykładów z zakresu umiejętności miękkich mają na celu rozwój każdego Adwokata niezależnie od wielkości prowadzonej przez niego działalności.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas poprowadzi dla Państwa wykład – Instytucjonalne aspekty bezstronności sędziego. Kilka uwag na temat dylematu: czy adwokat jest zobowiązany do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego w wypadku wadliwego powołania lub delegacji?

Kontynuowane są również wykłady z interesujących Państwa zagadnień z zakresu prawa karnego, wykroczeń oraz prawa medycznego.

Półrocze szkoleniowe zostanie zakończone wykładem dotyczącym zmian w postępowaniu cywilnym, który poprowadzi dobrze znany Państwu wykładowca SSO Grzegorz Karaś.

Ze szkoleń mogą korzystać Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy Izby Adwokackiej w Katowicach. Szkolenia będą prowadzone na platformie zoom. Odnośnie zapisu poszczególnych szkoleń będą Państwo na bieżąco otrzymywać informacje- czy wykład będzie nagrany i w jakim zakresie. Zapisy na warsztaty zostaną wcześniej ogłoszone.

Korzystając z okazji chciałbym Państwu i Państwa Rodzinom złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spokoju w 2022 r.

Zakres szkoleń mamy obszerny i zróżnicowany, mam nadzieje, że w Państwa nowych kalendarzach zostaną wpisane terminy i tematy szkoleń.

Z wyrazami szacunku

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Do pobrania:
plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach styczeń – czerwiec 2022 r.

Skip to content