Komunikat dla przystępujących do egzaminu adwokackiego w sprawie środków bezpieczeństwa higienicznego i zdrowotnego podejmowanych w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Popularne tagi: egzamin, komunikat, koronawirus
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, stosując się do wytycznych służb sanitarnych i Ministra Sprawiedliwości uprzejmie informujemy, że obecnie brak jest podstawy prawnej do zmiany terminu egzaminu adwokackiego wyznaczonego na podstawie art. 78 ust. 8 Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513).

W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia wirusem na terenie województwa śląskiego nie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu, dlatego też prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów, które będą pojawiały się na stronie Izby Adwokackiej w Katowicach(www.adwokatura.katowice.pl).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o nieuczestniczenie w imprezach masowych, powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz dokonanie przez Państwa realnej oceny stanu zdrowia tuż przed egzaminem, w pierwszym i kolejnych dniach egzaminu, aby na egzamin nie zgłaszały się osoby chore. Uprzejmie proszę o zaopatrzenie się na użytek własny w środki antybakteryjne takie jak: płyn, żel lub chusteczki do dezynfekcji rąk, ewentualnie maseczki ochronne.

W celu zminimalizowania zagrożenia zarażenia koronawirusem, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podejmie decyzję o zakresie dodatkowych działaniach profilaktycznych polegających w szczególności na na dezynfekcji stołów i sprzętu komputerowego po każdym dniu egzaminu oraz udostępnieniu posiadanych środków dezynfekujących na sali, na której zostanie przeprowadzony egzamin.

Marek Charuza
Przewodniczący  Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Katowicach

Roman Kusz
Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach

Skip to content