Wykaz dokumentów dla osób składających wniosek o wpis na listę adwokatów po egzaminie adwokackim

Popularne tagi: egzamin
  1. Wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej,
  2. Kwestionariusz osobowy- 1 egz,
  3. Życiorys – 1 egz.,
  4. Zdjęcia – 3 szt. do dowodu osobistego lub do paszportu,
  5. Oświadczenia o pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,
  6. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – jednocześnie wskazuje się, ze wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej,
  7. Ewentualnie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ( jeżeli dotyczy).

Do wniosku o wpis na listę adwokatów nie trzeba dołączać uchwały o pozytywnie zdanym egzaminie, ponieważ jej odpis znajduje się w aktach osobowych.

Skip to content