Z naszej izby – aktualności i ogłoszenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: Rozwój nowych mediów a ochrona dóbr osobistych. W jaki sposób reagować na naruszenia w prasie elektronicznej oraz w mediach społecznościowych…

Kondolencje

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani MecenasDagmary Ferdus Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny w imieniu Członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz własnymskładaDziekan Izby Adwokackiej w KatowicachAdwokat Roman Kusz Ostatnie pożegnanie Ś.P. Pani Mecenas DAGMARY FERDUS odbędzie się w sobotę 11.03.2023 o godzinie 11.00 w Kościele p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Górnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12.

Zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszam na konferencję pt. „Dziecko to nie procedura – podmiotowość dziecka w postępowaniach prawnych” organizowaną przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA, Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wraz z Sekcją Praw Dziecka przy ORA w Warszawie, a która odbędzie się w dniach 10-11 marca 2023 r. w Lublinie w siedzibie ORA.

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Instrumenty UE dotyczące współpracy w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw proceduralnych: „Wykonywanie kar alternatywnych – wykonywanie kar alternatywnych dla pozbawienia wolności w innym państwie członkowskim”

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
W dniach od 20 do 26 lutego 2023 r. członkowie Izba Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z tym adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowanych dyżurów.

Kondolencje

adw Ryszard Klimkiewicz
Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pana Mecenasa Ryszarda Klimkiewicza. Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny Pana Mecenasa…

Harmonogram praktyk sądowych w 2023 roku dla aplikantów adwokackich pierwszego roku

Izba Adwokacka w Katowicach
W związku z koniecznością odbycia przez aplikantów adwokackich w 2023 roku szkolenia z zakresu działania sadownictwa powszechnego i prokuratury  w jednostkach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego,  szczegóły co do zasad odbywanych praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie z konkretnym  sędzią  patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Aplikanci rozpoczynają praktyki z początkiem lutego i proszeni są o niezwłoczne nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyk (…

Cyfryzacja aplikacji adwokackiej

W 2023 r. aplikacja adwokacka wchodzi krokiem cyfrowym! Naczelna Rada Adwokacka w 2022 r. zakończyła prace nad modułem eSOA (elektroniczny System Obsługi Adwokatury) dedykowanym aplikacji adwokackiej – e-Dziennikiem.

Kondolencje

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani  Mecenas Alicji Popczyk. Wyrazy głębokiego współczucia dla Męża oraz wszystkich Bliskich…

Kondolencje

adw Wojciech Głąb
Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pana Mecenasa Wojciecha Głąba…

Finał WOŚP

e-skarbonka
Kolejny już raz Izba Adwokacka w Katowicach gra w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do uczestnictwa!

Kondolencje

Adw Krystyna Szpunar
Z przykrością informujemy o śmierci Pani Mecenas Krystyny Szpunar Wyrazy głębokiego współczucia dla syna ,Pana Profesora Macieja Szpunara oraz całej Rodziny zmarłej w imieniu Członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz własnym składa Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach Adw. Roman Kusz Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 16 stycznia 2023r.godz. 14.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie .

Skip to content