Z naszej izby – aktualności i ogłoszenia

Pismo Dziekana do Prezesa SR w Rybniku

Izba Adwokacka w Katowicach
Pismo Dziekana do Prezesa SR w Rybniku. Pismo do Prezesa SR w Rybniku [Pobrano 37 razy – 39 KB]

Kondolencje

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Katarzyny Krawczyk-Mandrak Sędzi Sądu Rejonowego w Rybniku ,która do roku 2017 pełniła funkcję Prezesa tego Sądu. Rodzinie oraz wszystkim Bliskim  szczere wyrazy głębokiego współczucia w imieniu  Śląskiej Palestry oraz własnym składa Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach Adw. Roman Kusz

Komunikat Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, KOMUNIKAT W związku z etapami „odmrażania” kolejnych sfer życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, jak i w sferze wymiaru sprawiedliwości, uprzejmie informuję, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku wydłużone zostają godziny pracy sekretariatów Izby Adwokackiej  w Katowicach. Sekretariaty Naszej Izby będą pracowały: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.30 do 19.30, w piątki w godzinach od 8.30…

Komunikat dot. egzaminu adwokackiego

Egzamin
W związku ze wskazaniami dotyczącymi przebiegu egzaminu adwokackiego zwraca się uwagę, że niemożność zakrywania ust i nosa przez zdającego za pomocą maseczki należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim przedłożonym najpóźniej w chwili rejestracji, przy czym w takim przypadku osoba zdająca jest zobowiązana do stosowania tzw. przyłbicy nieutrudniającej oddychania.
,

Komunikaty dot. egzaminu adwokackiego

Egzamin
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dot. egzaminu adwokackiego. Komunikat dot. egzaminu adwokackiego [Pobrano 256 razy – 14 KB] Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym [Pobrano 146 razy – 14 KB] Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i GIS dot. organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów w dodatkowym terminie [Pobrano 97 razy – 19 KB]
,

Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

W związku z odwołaniem wyznaczonych pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. terminów egzaminów adwokackiego i radcowskiego z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, tj. wprowadzony na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze wejście w życie wyjątkowych, incydentalnych regulacji prawnych, wprowadzonych na okres przejściowy – stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – dążąc do ograniczenia negatywnych dla zdających skutków wywołanych przesunięciem terminu przeprowadzenia…
,

Zasady funkcjonowania Sądów – kolejne pisma Prezesów Sądów

Gavel and law books
Szanowni Państwo, Przekazujemy do Państwa wiadomości kolejne pisma Prezesów Sądów, będące odpowiedzią na pismo Dziekana Rady ,a dotyczące zasad funkcjonowania Sądów po czasowym ich zawieszeniu w związku z COVID-19. Pismo Prezesa SR Wodzisław Śląski [Pobrano 23 razy – 540 KB] Zarządzenie Prezesa SO w Katowicach [Pobrano 116 razy – 525 KB] Zarządzenie Prezesa SO w Gliwicach [Pobrano…
,

Kondolencje

Antoni Szendzielorz
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. ADW. ANTONIEGO SZENDZIELORZA Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego oraz wszystkim Jego bliskim w imieniu Koleżanek i Kolegów Adwokatów oraz własnym składa Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach Adw. Roman Kusz

Zasady funkcjonowania Sądów po przerwie spowodowanej pandemią

Gavel and law books
Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu pisma Prezesów Sądów będące odpowiedzią na pismo Dziekana, a dotyczące zasad i sposobu funkcjonowania Sądów naszej Apelacji po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną. Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości [Pobrano 167 razy – 687 KB] Pismo - Sąd Apelacyjny w Katowicach [Pobrano 186 razy – 141 KB] Pismo - Sąd Rejonowy w Chorzowie [Pobrano 98 razy…
,

Kondolencje

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17.05.2020r. zmarł Adwokat śp. CZESŁAW CEKIERA Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu 22.05.2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu komunalnym „Kuźniczka” w Kędzierzynie-Koźlu o godz. 14.00 O czym powiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina.

Wspomnienie pielgrzymek adwokatów do Ojca Świętego Jana Pawła II

Setna rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II to okazja aby wspomnieć nasze adwokackie pielgrzymki. Po raz pierwszy adwokaci pielgrzymowali razem z innymi prawnikami do Ojca Świętego , w ramach I-szej Ogólnopolskiej Pielgrzymki w marcu 1986 roku. Wzięło w niej udział 150 prawników z całej Polski, głównie adwokatów . Audiencja miała miejsce w dniach od 17 do 23 marca 1986r. w Domu…

Zmiany w zasadach funkcjonowania Sądów

Pismo do prezesów
W zawiązku z faktem, że w najbliższym czasie powrócimy na salę rozpraw z niepokojem odbieramy informacje o przygotowaniach i zmianach procedowania w sądach. W związku z powyższym Dziekan ORA wystosował pismo do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prezesów Sądów Okręgowych oraz Prezesów Sądów Rejonowych Apelacji Katowickiej z zapytaniem jakie wdrożono procedury bezpieczeństwa i jakie są propozycje zmian zasad funkcjonowania Sądów. Po uzyskaniu informacji zostaną one Państwu niezwłocznie…
,

Menu