Z naszej izby – aktualności i ogłoszenia

Pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Lista adwokatów udzielających porad prawnych. W nawiązaniu do postanowień porozumienia zawartego w dniu 26 marca 2020 r. między Izbą Adwokacką w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską, Śląską Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, dotyczącego współpracy i wsparcia w czasie zagrożenia epidemicznego, utworzono…
,

Oferta ubezpieczenia utraty dochodu dla adwokatów (obejmuje COVID-19)

Przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia utraty dochodów dla adwokatów Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę finansową w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu adwokata. Co niezwykle obecnie istotne, zakres obejmuje także zachorowania na COVID-19. Do wyboru są 2 warianty ubezpieczenia z wypłatą świadczeń od 1 lub 31 dnia niezdolności do pracy. Ubezpieczyciel nie stosuje okresów karencji i nie wymaga ankiety medycznej. Podstawą…
,

Wsparcie dla personelu medycznego w czasie walki z epidemią koronawirusa

Szanowni Państwo! W nawiązaniu do komunikatu o porozumieniu o współpracy w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa, zawartym w dniu 26 marca 2020 r. z samorządami i stowarzyszeniami zawodów medycznych, informujemy, że trwają prace nad stworzeniem szczegółowych zasad współpracy oraz form udzielania pomocy prawnej pracownikom sektora ochrony zdrowia przez adwokatów naszej Izby. Zapraszamy do współpracy adwokatów gotowych świadczyć taką pomoc i przesyłania zgłoszeń na adres: katarzyna.legien@adwokatura.pl (ze wskazaniem…

Porozumienie

Porozumienie
Izba Adwokacka w Katowicach, Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, zawierają porozumienie o następującej treści: „Nasze samorządy i stowarzyszenia w tym bardzo trudnym czasie zagrożenia epidemicznego postanawiają połączyć swe starania i wysiłki, w celu wspólnego…

Zaległości w płatnościach za sprawy prowadzone „z urzędu”

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji o zaległościach w wypłacie wynagrodzeń za „sprawy z urzędu”. Szczegóły w załączonym piśmie dziekana. Wynagrodzenia za sprawy z urzędu - pismo do adwokatów [Pobrano 106 razy – 54 KB]

Wypłata wynagrodzeń za pomoc prawną z urzędu

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wystąpił do Prezesów wszystkich Sądów apelacji katowickiej z pismem, w którym wnosi o zmianę zasad wypłacania wynagrodzeń dla pełnomocników i obrońców z urzędu oraz dla pełniących funkcję kuratora. Dziekan wnosi, aby wynagrodzenia płatne były niezwłocznie po zakończeniu sprawy w każdej instancji. Pismo w sprawie w załączeniu Wypłata wynagrodzeń za pomoc prawną z urzędu [Pobrano 72 razy – 63 KB]

Informacja w sprawie przypadku zakażenia koronoawirusem w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej oraz odpowiedź Prezesa SR Katowice-Wschód.

Szanowni Państwo, w związku powzięciem informacji o wykryciu zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wystąpił do Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej – pismo w załączeniu. Jednocześnie informujemy, że z oficjalnych wiadomości przekazanych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wynika, że osoby uczestniczące w rozprawie w dniu 17…

Angielski prawniczy ONLINE w nowej odsłonie

Angielski prawniczy ONLINE w nowej odsłonie
Już 24 marca zapraszamy na zajęcia z angielskiego za pośrednictwem skype! LEGAL ENGLISH VIA SKYPE NEXT TUESDAY (24 March) 16:00 – 19:00 LIMITED LIABILITY COMPANIES What do you need to do? Add teresakorde to your skype contacts. Please, do it well in advance so I can send you the handouts we’re gonna discuss on Tuesday. If you have…

Szkolenia online

Szanowni Państwo, Po krótkiej, bo zaledwie tygodniowej przerwie, szkolenia aplikantów adwokackich są kontynuowane.  Z uwagi na okoliczności szkolenia odbywają się on-line. Jako pierwsi zajęcia poprowadzili, dla grupy IX i X adw. Marta Imiołczyk -Porębska a dla grupy XI i XII adw. Grzegorz Kopeć. W przyszłym tygodniu odbędą się zajęcia dla kolejnych grup.

Prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna
Uprzejmie informujemy, że prowadzimy od kilku miesięcy wstępne rozmowy z podmiotami świadczącymi prywatną opiekę medyczną. Na rynku -jak doskonale wiemy – najwięcej placówek posiadają dwa podmioty i ze względu na największą dostępność ich usług, to analizie ich ofert poświęcono najwięcej czasu. W naszych rozmowach staramy się ustalić relację zakresu świadczonych usług do wysokości składki. Każdorazowo czynnikiem determinującym wysokość składki jest…

Wstrzymanie wysyłki poczty i dalsze wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw

Szanowni Państwo, kontynuując wcześniej prowadzona korespondencję Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wystąpił do Prezesa Sądu Apelacyjnego, Prezesów Sądów Okręgowych Rejonowych Apelacji Katowickiej z poparciem rekomendacji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – pani dr Anny Dalkowskiej  i wnioskiem o natychmiastowe wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych ,z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe) oraz wstrzymanie wyznaczenia…

Pisma Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych

Dyrektorzy Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych wydali zarządzenia w przedmiocie wstrzymania, udzielania osadzonym widzeń. W przypadku gdy będą Państwo realizować widzenia z osadzonymi prosimy o uprzednie sprawdzenie czy dany areszt nie wprowadził w tym zakresie czasowego zakazu. W załączeniu przedstawiamy zarządzenia i pisma dyrektora ZK w Cieszynie, ZK w Raciborzu, ZK w Jastrzębiu-Zdroju, ZK w Wojkowicach, ZK w Zabrzu, ZK w Herbach, AŚ w Bytomiu i AŚ w Katowicach. Pisma…

Menu