Z naszej izby – aktualności i ogłoszenia

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Katowicach

Gavel and law books
Najnowsza informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Katowicach w związku ze stanem epidemii. Zobacz: Załącznik
,

Wyniki z Egzaminu Adwokackiego wg. kodu z prawa karnego – komisja nr 2 i 3 w Zabrzu

Egzamin
Wyniki z Egzaminu Adwokackiego wg. kodu z prawa karnego – komisja nr 2 i 3 w Zabrzu Zapraszamy do zapoznania się: KOMISJA NR 2 W ZABRZU KOMISJA NR 3 W ZABRZU

Komunikat dla osób ubiegających się o podjęcie uchwały o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach po egzaminie adwokackim

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, W związku z wyznaczonym terminem posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach na dzień 6 sierpnia 2020 roku, osoby zmierzające ubiegać się o podjęcie uchwały przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach o wpisie na listę adwokatów Izby Adwokackiej zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów do dnia 4 sierpnia 2020 roku włącznie. Celem uzyskania wpisu na listę adwokatów po otrzymaniu pozytywnej oceny  z egzaminu…

Szkolenie dla adwokatów

brown gavel
Zapraszamy na bezpłatny webinar prowadzony przez prof. WSB Ryszarda Sowińskiego, eksperta w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi. Za uczestnictwo w wykładzie przysługują 2 pkt. szkoleniowe, uczestnictwo zgłaszamy jak zwykle w komentarzu pod wykładem w czasie trwania wykładu. Kancelaria adwokacka w czasie epidemii. Co robić? Trwający od ponad 4 miesięcy kryzys stawia kancelarie adwokackie przed trudnymi wyzwaniami. Jakie konkretne działania można podjąć, aby…
,

Wyniki z Egzaminu Adwokackiego wg. kodu z prawa karnego – komisja nr 1 w Mysłowicach

Egzamin
Wyniki z Egzaminu Adwokackiego wg. kodu z prawa karnego – komisja nr 1 w Mysłowicach. Zapraszamy do zapoznania się: Pobierz plik

Wynagrodzenia dla obrońców z urzędu w sprawach karnych

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, 30 kwietnia 2020r. Dziekan ORA w Katowicach wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zasad wypłacania wynagrodzeń dla obrońców z urzędu i pełnomocników w sprawach karnych. W piśmie opisano stan faktyczny, aktualna praktykę orz przedstawiono analizę prawną wskazującą na wadliwość interpretacji przepisów kpk i zwłokę w wypłacie wynagrodzenia. Argumentacja prawna przedstawiana przez nas uzyskała aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że wykładnia…

Sprawdzian dla Aplikantów I-szego roku

W dniach 29 i 30 czerwca br. odbył się ustny Sprawdzian dla aplikantów I-szego roku aplikacji z zakresu prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu adwokatury , warunków wykonywania zawodu i zasad etyki wykonywania zawodu. Do sprawdzianu przystąpiło ponad 80 aplikantów, którzy zdawali przed 4 powołanymi Komisjami egzaminacyjnymi. Sprawdzian przebiegał w warunkach reżimu sanitarnego, wynikającego z trwającego stanu pandemii.…

Wydział Własności Intelektualnej w Katowicach

Gavel and law books
Z satysfakcją informujemy Państwa, że jednak w Katowicach powstał Wydział Własności Intelektualnej. Nasze argumenty przedstawione w piśmie kierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości znalazły uznanie. Przypominamy, że pierwotnie sprawy Sądów naszej Apelacji miały być rozpoznawane przez nowoutworzony wydział w SO w Lublinie. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień: 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu:…

Egzamin Adwokacki 2020

W dniach od 23 do 26 czerwca 2020 r.odbył się, planowany pierwotnie na marzec, egzamin adwokacki. Z uwagi na panująca pandemię egzamin odbył się w szczególnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Do egzaminu przystąpili aplikanci oraz osoby uprawnione, aż z czterech izb adwokackich: katowickiej, opolskiej, częstochowskiej oraz bielskiej. Dla przeprowadzenia egzaminu powołane zostały 3 komisje egzaminacyjne, w której zasiadali przedstawiciele Ministerstwa…

Koronawirus w modzie

Koronawirus wymusił zmiany w nauczaniu, lecz na szczęście nie pokonał konferencji. W dniu 17 kwietnia 2020r. odbyła się online międzynarodowa konferencja, w której poruszano problemy branży odzieżowej w trakcie koronawirusa pod nazwą: COVID Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA organizowana przez Pamelę Echeverria, adwokat z Argentyny. Z uwagi na fakt, iż problemy w poszczególnych krajach były bardzo różnorodne, zdecydowano również…

Adwokat Paweł Matyja prawnikiem Pro Bono roku w Polsce

Miło nam poinformować, że adwokat naszej Izby – Paweł Matyja został uznany „Prawnikiem Pro Bono roku 2019”. „Prawnik Pro Bono” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów prawniczych w Polsce. Organizowany jest bowiem od 17 lat przez Dziennik „Rzeczpospolita” i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że adwokat Paweł Matyja to były dziennikarz telewizyjny, który stał się obrońcą i pełnomocnikiem pro…

Menu