Prawo dla przedsiębiorców

W ramach wsparcia sektora biznesu adwokaci naszej Izby świadczą kompleksowe wsparcie, począwszy od etapu planowania działalności gospodarczej, poprzez reprezentację w sprawach sądowych, mediacjach i negocjacjach, aż po wszelkiego rodzaju fuzje, przekształcenia oraz likwidacje.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zapewniamy:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego i karnego skarbowego;
 • opracowywanie projektów umów handlowych;
 • windykację należności;
 • doradztwo w zakresie sukcesji w przedsiębiorstwie;
 • opracowywanie opinii prawnych oraz wniosków o interpretacje podatkowe;
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed wszelkimi instytucjami, sądami, Sądem Najwyższym;
 • reprezentowanie w sprawach podatkowych oraz karnych skarbowych;
 • opracowywanie projektów umów oraz statutów spółek prawa handlowego;
 • rejestrację podmiotów gospodarczych w KRS oraz CEIDG;
 • opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółek, t.j. projektów uchwał organów;
 • doradztwo w zakresie przekształceń, podziałów, połączeń oraz likwidacji spółek;
 • analizę stanu prawnego nieruchomości;
 • obsługę prawną procesów inwestycyjnych;
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Skip to content