Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

01.03.2023 r. – środa (on line ZOOM)

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 16.00 – 17.30 adw. dr Andrzej Malicki – Zasady wygłaszania przemówień sądowych

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 17.30 – 19.00 r. pr. dr Karolina Muchowska – Zwara – Prawo zamówień publicznych, postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego – rola adwokata, umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych, postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych, cz. 1

Data

1 marca 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content