Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

17.09.2020r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
adw. Stefan Skrzypczak – Metodyka pracy adwokata przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku. Odszkodowanie a nawiązka, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne, kolizja interesów, zasady postępowania adwokata w sytuacji stwierdzenia sprzeczności interesów, decyzje procesowe w przypadku obrony z urzędu i z wyboru.

godz. 17.30
Roman Kusz, adw. Marcin Nowak- Metodyka pracy adwokata przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku. Posiedzenie a rozprawa, stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe, rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego, przedstawiciele mediów na rozprawie, ograniczenie jawności rozprawy, wnioski – rodzaje i dopuszczalność.

grupa XI, XII

godz. 16.00
Roman Kusz, adw. Marcin Nowak- Metodyka pracy adwokata przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku. Posiedzenie a rozprawa, stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe, rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego, przedstawiciele mediów na rozprawie, ograniczenie jawności rozprawy, wnioski – rodzaje i dopuszczalność.

godz. 17.30
adw. Stefan Skrzypczak – Metodyka pracy adwokata przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku. Odszkodowanie a nawiązka, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne, kolizja interesów, zasady postępowania adwokata w sytuacji stwierdzenia sprzeczności interesów, decyzje procesowe w przypadku obrony z urzędu i z wyboru.

Data

17 września 2020
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content