Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

21.06.2023 r. – środa

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 16.00 – 17.30 SWSA dr Krzysztof Kandut – Postępowanie egzekucyjne w administracji przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji administracyjnej, środki egzekucji administracyjnej postępowanie zabezpieczające, środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zażalenie, zarzuty, skarga na czynności egzekucyjne, skarga na postępowania), środki ochrony sądowej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 17.30 – 19.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak -Transformacja spółek handlowych – trzy modele restrukturyzacji spółek (przekształcenie , połączenie, podział) zasady i procedura; nowelizacja KSH – uproszczenia (rezygnacja z domniemania  uczestniczenia w spółce przekształconej, brak konieczności  zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki  przekształconej, badanie planu przekształcenia, korporacyjne  „prawo wyjścia”, połączenie bez podwyższenia kapitału  zakładowego, połączenie odwrotne).

grupa IX-X S
prawdzian z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu

Data

21 czerwca 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content