Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

29.10.2020r. – czwartek

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Joanna Parafianowicz – wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów i wydatków, cz. 3

godz. 17.30
SSR Małgorzata Gajewska Nowak – wzorce umów: obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta; niedozwolone klauzule umowne; umowy zawierane z konsumentem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; wymogi formalne przy umowach o świadczeniu usług drogą elektroniczną

grupa VII, VIII

godz. 16.00
SSR Małgorzata Gajewska Nowak – wzorce umów: obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta; niedozwolone klauzule umowne; umowy zawierane z konsumentem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; wymogi formalne przy umowach o świadczeniu usług drogą elektroniczną

godz. 17.30
adw. Joanna Parfianowicz – wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów i wydatków, cz. 3

grupa IX, X

godz. 16.00
SSA Marek Charuza – Wybrane elementy prawa karnego materialnego – nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu, popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym albo przestępstwa o charakterze terrorystycznym)

godz. 17.30
SSO Ewa Trzeja – Wagner – Wybrane elementy prawa karnego materialnego – zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukaranie czynności

grupa XI, XII

godz. 16.00
SSO Ewa Trzeja – Wagner – Wybrane elementy prawa karnego materialnego – zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukaranie czynności

godz. 17.30
SSA Marek Charuza – Wybrane elementy prawa karnego materialnego – nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu, popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym albo przestępstwa o charakterze terrorystycznym)

Data

29 października 2020
Wygasło!

Czas

16:00 - 20:30
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content