Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

03.09.2020r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
SSO Agata Błochowiak-Kaleta – Pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich, rola obrońcy w tym postępowaniu, charakter i rodzaj czynności procesowych podejmowanych przez obrońcę w sprawach nieletnich, porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw.

godz. 17.30
SSO Ewa Trzeja – Wagner – Pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii, o broni i amunicji, prawo łowieckie, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw.

grupa XI, XII

godz. 16.00
SSO Ewa Trzeja – Wagner – Pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii, o broni i amunicji, prawo łowieckie, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw.

godz. 17.30
SSO Agata Błochowiak-Kaleta – Pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich, rola obrońcy w tym postępowaniu, charakter i rodzaj czynności procesowych podejmowanych przez obrońcę w sprawach nieletnich, porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw.

Data

3 września 2020
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content