Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

28.04.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – Umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa dostawy, umowa darowizny)
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – Powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

grupa VII, VIII
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – Umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa dostawy, umowa darowizny)

Data

28 kwietnia 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content