Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

17.06.2021 r. – czwartek

grupa IX, X
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – Prawo karne skarbowe: zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw, wybrane przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient, czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. cz. 3
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak-Kaleta –  pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na postawie wybranych ustaw

grupa XI, XII
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – Prawo karne skarbowe: zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw, wybrane przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient, czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. cz. 3
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak-Kaleta –  pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na postawie wybranych ustaw

Data

17 czerwca 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content