Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

04.10.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 adw. Paulina Rzeszut – Charakterystyka i zasady arbitrażu, cz. 1
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Obrót wierzytelnościami, w tym wierzytelności przyszłe, zasady, charakter i skutek umów przenoszących roszczenie i ekspektatywę prawa, zastosowanie art. 510 kc i art. 512 kc, pacta de non cedendo i skutki naruszenia, analiza przelewu wierzytelności przyszłych z umów o charakterze ciągłym i wpływ ogłoszenia upadłości na ważność umowy przelewu takiej wierzytelności; Ochrona przyszłych wierzycieli na podstawie art. 530 kc i art. 92 kc. Analiza orzecznictwa

grupa III, IV
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Obrót wierzytelnościami, w tym wierzytelności przyszłe, zasady, charakter i skutek umów przenoszących roszczenie i ekspektatywę prawa, zastosowanie art. 510 kc i art. 512 kc, pacta de non cedendo i skutki naruszenia, analiza przelewu wierzytelności przyszłych z umów o charakterze ciągłym i wpływ ogłoszenia upadłości na ważność umowy przelewu takiej wierzytelności; Ochrona przyszłych wierzycieli na podstawie art. 530 kc i art. 92 kc. Analiza orzecznictwa
godz. 17.30 adw. Paulina Rzeszut – Charakterystyka i zasady arbitrażu, cz. 1

Data

4 października 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content