Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

28.10.2021 r. – czwartek

grupa IX, X
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – Zasady odpowiedzialności za wykroczenie, postępowanie w sprawach o wykroczenia, rodzaje postępowań sądowych, postępowanie mandatowe, prawo obwinionego do obrony, wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego, zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, terminy do ich wniesienia, cz. 2
godz. 17.30 SSA Marek Charuza – wznowienie postępowania (właściwość sądu, podstawy wznowienia postępowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania)

grupa XI, XII
godz. 16.00 SSA Marek Charuza – wznowienie postępowania (właściwość sądu, podstawy wznowienia postępowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania)
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – Zasady odpowiedzialności za wykroczenie, postępowanie w sprawach o wykroczenia, rodzaje postępowań sądowych, postępowanie mandatowe, prawo obwinionego do obrony, wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego, zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, terminy do ich wniesienia, cz. 2

Data

28 października 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content