Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

24.11.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Omówienie sprawdzianu z prawa rzeczowego
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Relacja pomiędzy odsetkami uregulowanymi w kc, a odsetkami przyjętymi w ustawie o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych, skutki braku dokładnego określenia żądania odsetek w pozwie (orzecznictwo), rodzaje odsetek: kapitałowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych), charakter, różnice i wysokość odsetek, przesłanki ich powstania, podmioty uprawnione do ich zadania, terminy przedawnienia. Rodzaj świadczeń , których spełnienie z opóźnieniem skutkuje naliczenie odsetek, a kiedy skutkuje możliwością nałożenia kary umownej: czy za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia można skutecznie żądać odsetek czy też w przypadku pewnego rodzaju umowy można żądać kary umownej (orzecznictwo)

grupa VII, VIII
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Relacja pomiędzy odsetkami uregulowanymi w kc, a odsetkami przyjętymi w ustawie o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych, skutki braku dokładnego określenia żądania odsetek w pozwie (orzecznictwo), rodzaje odsetek: kapitałowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych), charakter, różnice i wysokość odsetek, przesłanki ich powstania, podmioty uprawnione do ich zadania, terminy przedawnienia. Rodzaj świadczeń, których spełnienie z opóźnieniem skutkuje naliczenie odsetek, a kiedy skutkuje możliwością nałożenia kary umownej: czy za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia można skutecznie żądać odsetek czy też w przypadku pewnego rodzaju umowy można żądać kary umownej (orzecznictwo)
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Omówienie sprawdzianu z prawa rzeczowego

Data

24 listopada 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content