Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom

26.01.2022 r. – środa

grupa I, II
godz. 16.00 SWSA dr Krzysztof Kandut – Udział adwokata w postępowaniu administracyjnym: sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego, postępowanie dowodowe, w tym zasady udostępniania akt stronie/pełnomocnikowi, rozprawa administracyjna, mediacja, postępowanie uproszczone, sposoby zakończenia postępowania administracyjnego, w tym postanowienie, decyzja, ugoda, milczące załatwienie sprawy, odszkodowanie za wadliwą decyzję administracyjną, administracyjna kara pieniężna, ponaglenie w przypadku bezczynności lub przewlekłości

godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – Przymus w leczeniu (przymusowe leczenie chorób zakaźnych, szczepienia, przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, przymusowe badanie podejrzanego w postępowaniu karnym, środki zabezpieczające, przymus psychiatryczny), cz. 1

grupa III, IV
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – Przymus w leczeniu (przymusowe leczenie chorób zakaźnych, szczepienia, przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, przymusowe badanie podejrzanego w postępowaniu karnym, środki zabezpieczające, przymus psychiatryczny), cz. 1

godz. 17.30 SWSA dr Krzysztof Kandut – Udział adwokata w postępowaniu administracyjnym: sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego, postępowanie dowodowe, w tym zasady udostępniania akt stronie/pełnomocnikowi, rozprawa administracyjna, mediacja, postępowanie uproszczone, sposoby zakończenia postępowania administracyjnego, w tym postanowienie, decyzja, ugoda, milczące załatwienie sprawy, odszkodowanie za wadliwą decyzję administracyjną, administracyjna kara pieniężna, ponaglenie w przypadku bezczynności lub przewlekłości

Data

26 stycznia 2022
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content