Aktualności i ogłoszenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
21 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi prof. dr hab. Jerzy Zajadło. Temat szkolenia: Formuła Radbrucha…

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: Rozwój nowych mediów a ochrona dóbr osobistych. W jaki sposób reagować na naruszenia w prasie elektronicznej oraz w mediach społecznościowych…

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
14 marca  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Temat szkolenia : „Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze. Nowe rodzaje zbrodni przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zmiana systemu ustawowego zagrożenia…

Zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszam na konferencję pt. „Dziecko to nie procedura – podmiotowość dziecka w postępowaniach prawnych” organizowaną przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA, Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wraz z Sekcją Praw Dziecka przy ORA w Warszawie, a która odbędzie się w dniach 10-11 marca 2023 r. w Lublinie w siedzibie ORA.

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
07 marca br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  dr hab. prof. WSB  Ryszard SowińskiTemat szkolenia: Osobowość w pracy prawnika…

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
02 marca br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA Marek Charuza. Temat szkolenia : „Wymiar kary”…

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Instrumenty UE dotyczące współpracy w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw proceduralnych: „Wykonywanie kar alternatywnych – wykonywanie kar alternatywnych dla pozbawienia wolności w innym państwie członkowskim”

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
21 lutego br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski Temat szkolenia: ”Działalność gospodarcza z wykorzystaniem spółki cywilnej i spółek osobowych – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe”

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 lutego  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  SWSA Maja Chodacka. Temat szkolenia : „Zasady wykonywania pracy zdalnej oraz kontroli stanu trzeźwości pracowników”

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
07 lutego  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec. Temat szkolenia : „Rozliczenia majątkowe po ustaniu faktycznego związku osobisto – majątkowego partnerów”

Archiwum ogłoszeń

Skip to content