Posiedzenia ORA

Wyciągi z posiedzeń

Komunikat z przebiegu Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 16 maja 2022 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Katowicach odbyło się w dniu 16 maja 2022 r. w trybie zdalnym – za pośrednictwem platformy WZA24. Zgromadzenie otworzył Dziekan ORA w Katowicach adw. Roman Kusz o godzinie 16.00, przy udziale zalogowanych 335 adwokatów  (21 % uprawnionych do głosowania). W trakcie trwania Zgromadzenia i poszczególnych głosowań, liczba zalogowanych osób ulegała zmianie, osiągając wynik równy 33%…
posiedzenia ORA

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach – 16 maja 2022 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
ZAWIADOMIENIE  I. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach   na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z  § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i 4, Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19 grudnia 2020r.) oraz Uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej…
posiedzenia ORA

Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 19 lipca 2021 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Posiedzenie i głosowania przeprowadzono w trybie obiegowym, stosowanym na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach nr III.6 z dnia 30 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie art. 14 hb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. ORA w Katowicach podjęła 50 uchwał o wpisie na listę adwokatów…
posiedzenia ORA

Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie stanowisko wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe. Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie podstawowych…
posiedzenia ORA

Stanowisko ORA Katowice wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego

Izba Adwokacka w Katowicach
Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie poniższe stanowisko: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe. Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie podstawowych zasad państwa prawa oraz porządku prawnego.…
posiedzenia ORA

Komunikat Zastępcy Sekretarza ORA w Katowicach z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Na posiedzeniu dokonano wyboru Prezydium ORA w Katowicach, w składzie: Adw. Leszek Cholewa – Wicedziekan ORA, Adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Wicedziekan ORA, Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA, Adw. Rafał Stęchły – Sekretarz ORA, Adw. Katarzyna Legień – Zastępca Sekretarza ORA. Na stanowisko Kierownika Referatu skarg i wniosków oraz na stanowisko…
posiedzenia ORA

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach

Szkolenia online
Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Adwokaci, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach na posiedzeniu w dniu  21.01.2021r.podjęła uchwałę nr 1.8 w przedmiocie zwołania  dniach 19-21.2021 r. Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Katowicach. (więcej…)
zgromadzenie

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach w dniach 17-18 grudnia 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COVID19, posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w miesiącu grudniu nie miało formy stacjonarnej, ale sprawy zostały wprowadzone na wokandę i głosowane w trybie obiegowym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 roku na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 22 października 2020 roku – tryb obiegowy

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 22 października 2020 roku Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COVID19, posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w miesiącu październiku nie miało formy stacjonarnej, ale sprawy zostały wprowadzone na wokandę i głosowane w trybie obiegowym. Uchwałą Okręgowej Rady…
posiedzenia ORA

Uchwała z dnia 06.08.2020r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, dostrzegając systemowy problem wymiaru sprawiedliwości, dotyczący prokuratury i sądów powszechnych, związany ze stosowaniem i przedłużaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2020 roku jednogłośnie podjęła uchwałę, której treść zamieszczamy w załączeniu. Wyciąg z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 06.08.2020 r. [Pobrano 744 razy – 51,34 KB]
posiedzenia ORA

Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej 06.06.2020r.

Izba Adwokacka w Katowicach
W ostatnia sobotę, 6 czerwca odbyło się posiedzenie naczelnej Rady Adwokackiej. Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej. Trwało wiele godzin i miało bardzo bogaty porządek obrad. Naszą Izbę reprezentował Dziekan Roman Kusz oraz członek NRA Michał Synoradzki oraz skarbnik NRA Henryk Stabla. W ramach posiedzenia procedowano uchwałę oprotestowującą zdalne posiedzenia aresztowe. Jej treść przedstawiamy w załączeniu.…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku – tryb obiegowy

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokacki, W dniu 21 maja 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w głosowaniu ubiegowym podjęła uchwały związane z wnioskami oraz w sprawach z urzędu, które wpłynęły do Okręgowej Rady i wymagały procedowania. Głosowanie w trybie obiegowym w dniu 21.05.2020r. zostało poprzedzone uchwałą ORA w Katowicach z dnia 15.05.2020r. znoszącą wymóg głosowania tajnego w sprawach osobowych wynikający z art. 45 ust.…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci, W dniu 23 kwietnia 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w głosowaniu obiegowym podjęła uchwały związane z wnioskami oraz w sprawach z urzędu, które wpłynęły do Okręgowej Rady i wymagały procedowania. Głosowanie w trybie obiegowym w dniu 23.04.2020r. zostało poprzedzone…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 roku Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 20 lutego 2020 roku stawili się: Dziekan ORA – adw. Roman Kusz, Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł, Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć Sekretarz ORA – adw. Marta…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 roku Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 16 stycznia 2020 roku stawili się: Dziekan ORA – adw. Roman Kusz, Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł, Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć, Sekretarz ORA – adw. Marta…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 listopada 2019 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 listopada 2019 roku Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 21 listopada 2019 roku stawili się: Dziekan ORA – adw. Roman Kusz, Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł, Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć, Sekretarz ORA – adw. Marta…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 17 października 2019 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 17 października 2019 roku Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 17 października 2019 roku stawili się: Dziekan ORA – adw. Roman Kusz, Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł, Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć, Sekretarz ORA – adw. Marta…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 listopada 2017 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach informuje, że  na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. podjęła uchwały :  w przedmiocie procedury postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego lub prywatnego,  którym mogą znajdować się dokumenty i pisma zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką bądź obrończą wraz z instrukcją postepowania oraz w przedmiocie powinności adwokata w przypadku czynności procesowych polegających na przesłuchaniu…
posiedzenia ORA

Skip to content