Posiedzenia ORA

Wyciągi z posiedzeń

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach w dniach 17-18 grudnia 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COVID19, posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w miesiącu grudniu nie miało formy stacjonarnej, ale sprawy zostały wprowadzone na wokandę i głosowane w trybie obiegowym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 roku na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze…

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 22 października 2020 roku – tryb obiegowy

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 22 października 2020 roku Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COVID19, posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w miesiącu październiku nie miało formy stacjonarnej, ale sprawy zostały wprowadzone na wokandę i głosowane w trybie obiegowym. Uchwałą Okręgowej Rady…

Portal Informacji Sądowej- uchwała ORA w Katowicach

Izba Adwokacka w Katowicach
Portal Informacji Sądowej – uchwała ORA w Katowicach (więcej…)

Uchwała z dnia 06.08.2020r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, dostrzegając systemowy problem wymiaru sprawiedliwości, dotyczący prokuratury i sądów powszechnych, związany ze stosowaniem i przedłużaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2020 roku jednogłośnie podjęła uchwałę, której treść zamieszczamy w załączeniu. Wyciąg z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 06.08.2020 r. [Pobrano 250 razy – 51 KB]

Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej 06.06.2020r.

Izba Adwokacka w Katowicach
W ostatnia sobotę, 6 czerwca odbyło się posiedzenie naczelnej Rady Adwokackiej. Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej. Trwało wiele godzin i miało bardzo bogaty porządek obrad. Naszą Izbę reprezentował Dziekan Roman Kusz oraz członek NRA Michał Synoradzki oraz skarbnik NRA Henryk Stabla. W ramach posiedzenia procedowano uchwałę oprotestowującą zdalne posiedzenia aresztowe. Jej treść przedstawiamy w załączeniu.…

Wyciąg z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 21 maja 2020 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Wyciąg z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 21 maja 2020 r. Wyciąg z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 21 maja 2020 r. [Pobrano 217 razy – 209 KB]

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku – tryb obiegowy

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokacki, W dniu 21 maja 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w głosowaniu ubiegowym podjęła uchwały związane z wnioskami oraz w sprawach z urzędu, które wpłynęły do Okręgowej Rady i wymagały procedowania. Głosowanie w trybie obiegowym w dniu 21.05.2020r. zostało poprzedzone uchwałą ORA w Katowicach z dnia 15.05.2020r. znoszącą wymóg głosowania tajnego w sprawach osobowych wynikający z art. 45 ust.…

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci, W dniu 23 kwietnia 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w głosowaniu obiegowym podjęła uchwały związane z wnioskami oraz w sprawach z urzędu, które wpłynęły do Okręgowej Rady i wymagały procedowania. Głosowanie w trybie obiegowym w dniu 23.04.2020r. zostało poprzedzone…

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 roku Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 20 lutego 2020 roku stawili się: Dziekan ORA – adw. Roman Kusz, Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł, Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć Sekretarz ORA – adw. Marta…

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 roku Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 16 stycznia 2020 roku stawili się: Dziekan ORA – adw. Roman Kusz, Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł, Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć, Sekretarz ORA – adw. Marta…

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 listopada 2019 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 listopada 2019 roku Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 21 listopada 2019 roku stawili się: Dziekan ORA – adw. Roman Kusz, Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł, Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć, Sekretarz ORA – adw. Marta…

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 17 października 2019 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 17 października 2019 roku Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 17 października 2019 roku stawili się: Dziekan ORA – adw. Roman Kusz, Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł, Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć, Sekretarz ORA – adw. Marta…

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 listopada 2017 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach informuje, że  na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. podjęła uchwały :  w przedmiocie procedury postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego lub prywatnego,  którym mogą znajdować się dokumenty i pisma zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką bądź obrończą wraz z instrukcją postepowania oraz w przedmiocie powinności adwokata w przypadku czynności procesowych polegających…

Menu