Aktualności i ogłoszenia

Wykaz dokumentów dla osób składających wniosek o wpis na listę adwokatów po egzaminie adwokackim

Wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej, Kwestionariusz osobowy- 1 egz, Życiorys – 1 egz., Zdjęcia – 3 szt. do dowodu osobistego lub do paszportu, Oświadczenia o pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych, Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – jednocześnie wskazuje się, ze wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem, o czym…
egzamin

Lex Kompas Orzeczniczy

Darmowy Lex dla osób przygotowujących się do egzaminu – https://lrpoland.wolterskluwer.com/kancelaria-dla-aplikanta W ramach konfiguracji Lex dostęp do Kompasu Orzeczniczego, dzięki któremu można skrócić czas researchu prawniczego nawet o 30%! Aby przyspieszyć proces wydania licencji na Lex-a prośba o wpisanie w rubryce Siedziba samorządu zawodowego* – „KATOWICE”, wówczas będzie można niezwłocznie testy wydać.
egzamin

Komunikat – aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 26 marca 2021 r. w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi. (więcej…)
egzamin

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2021 r. 18 – 21 maja 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo…
egzamin

Egzamin Adwokacki 2021

Egzamin
Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z propozycją zmiany terminu egzaminu adwokackiego w 2021r. Ministerstwo zaproponowała nowy termin w dniach 18-21 maja 2021. Prezydium NRA zaopiniowało pozytywnie tę propozycję.
egzamin

Egzamin na aplikację adwokacką 2020

Egzamin na aplikację adwokacką 2020
W minioną sobotę 26 września , po raz kolejny odbył się egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Warto w tym miejscu wspomnieć, że egzaminy na aplikację adwokacką odbywają się w tej formule od 2006 roku .Jako ciekawostkę możemy podać, że żaden ze zdających nigdy w historii nigdy nie zdobył kompletu punktów. Liczba chętnych na aplikacje prawnicze znacząco zmalała. W rekordowym 2009 roku do egzaminu przystąpiło 14 tysięcy…
egzamin

Archiwum ogłoszeń

Skip to content