Aktualności i ogłoszenia

Patronaty

Egzamin
Szanowni Państwo, W tym roku egzamin na aplikację adwokacką pomyślnie zdało 67 osób. Osoby te uzyskały uprawnienie do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów. Uchwały w tym zakresie będą podejmowane przez ORA już na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Uprzejmie prosimy, osoby, które są zainteresowane pełnieniem obowiązków patrona  o zgłaszanie gotowości na dres mailowy aplikacja@adwokatura.katowice.pl Lista osób, które zgłoszą się będzie wyłożona…
patronat

Archiwum ogłoszeń

Skip to content