Szkolenia

Szkolenie – zmiana terminu

Szkolenie-online
Szkolenie zaplanowane na dzień 18.06.24 z prowadzącym SSO Piotrem Jakubcem pt. „Przedawnienie cz. 2” zostało odwołane z przyczyn leżących po stronie wykładowcy. Szkolenie zostanie przeprowadzone w październiku.
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Ubezpieczenia transakcyjne jako instrument wspierający usługi prawne w obszarze transakcji fuzji i przejęć”.
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
11 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec. Temat szkolenia: „Przedawnienie cz.1”
szkolenia

Szkolenie – zmiana terminu

Szkolenie-online
Szkolenie zaplanowane na dzień 04.06.24  z prowadzącą SSO dr Sylwią Jastrzemską pt. Rozwód w sprawach unijnych. Odpowiedzialność rodzicielska w sprawach unijnych w świetle orzecznictwa TSUE – prawo właściwe cz. 2. zostało odwołane z przyczyn leżących po stronie wykładowcy. Szkolenie zostanie przeprowadzone we wrześniu.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie stacjonarne!

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 07 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Temat szkolenia: „Tymczasowe aresztowanie z perspektywy obrońcy. Czy obowiązujące przepisy prawa stwarzają szanse na racjonalizację postępowania przed sądem i efektywność obrony?” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:30 do 19:30 na WPiA Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 11B , aula nr 7. Udział w szkoleniu nie wymaga zgłoszenia. Serdecznie Zapraszamy! Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackichi Doskonalenia…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
28 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw. Bartosz Kubista. Temat szkolenia: Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym oraz tych tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji podatkowych.
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Zatrudnienie cudzoziemców – praktyka stosowania i wykładni przepisów krajowych oraz regulacji unijnych. „Legalizacja pobytu cudzoziemców – wizy, zezwolenia pobytowe, obowiązki pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców, pracownicy migrujący, delegowanie i mobilność pracowników”.
wykład

Szkolenie KDZ przy NRA – „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – praktyka stosowania i wykładni regulacji unijnych” – 17.06.2024 r.

Komisja Europejska
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Izbą Radców Prawnych organizuje szkolenie skierowane do adwokatów i radców prawnych zatytułowane: Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – praktyka stosowania i wykładni regulacji unijnych.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
21 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSN Jarosław Matras. Temat szkolenia: Problematyka procesowego wykorzystania informacji uzyskanych przed wszczęciem postępowania karnego w kontekście unormowań wskazanych w art. 174 oraz art. 186 § 1 k.p.k. w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
14 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Sylwia Jastrzemska Temat szkolenia: Rozwód w sprawach unijnych. Odpowiedzialność rodzicielska w sprawach unijnych w świetle orzecznictwa TSUE – jurysdykcja cz. 1.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
07 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr n.med. Marcin Zawadzki prof. UMW, dr n. med. Paweł Szpot. Temat szkolenia: „Narkomania sądowa. Dowód z opinii biegłego toksykologa.”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
23 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Łukasz Zamojski. Temat: „Obrona dłużnika przed tytułem wykonawczym (ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego tytułu wykonawczego)”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
16 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Tomasz Kałużny. Temat szkolenia: „Zasada równego traktowania w zatrudnieniu – wykładnia przepisów w odniesieniu do orzecznictwa krajowego i unijnego”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Sylwia Jastrzemska. Temat szkolenia: Unijne sprawy alimentacyjne – normy kolizyjne w zakresie wyboru prawa materialnego – protokół haski z dn. 23.11.2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem reguł faworyzujących niektórych wierzycieli i powództw wywodzonych przez dłużników alimentacyjnych w świetle orzecznictwa TSUE cz. 2.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
19 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Sylwia Jastrzemska. Temat szkolenia: „Unijne sprawy alimentacyjne ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozporządzeń UE w hierarchii źródeł prawa, orzecznictwa TSUE w zakresie jurysdykcji w tego rodzaju sprawach  cz. 1 – (Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dn. 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych)”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
12 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr n.med. Marcin Zawadzki prof. UMW, dr n. med. Paweł Szpot. Temat szkolenia: „Alkohologia sądowa. Dowód z opinii biegłego toksykologa.”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
05 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Dorota Szostak. Temat szkolenia: „Piecza naprzemienna”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
27 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec.  Temat szkolenia: „Odpowiedzialność prawna lekarzy za naruszenie różnych praw pacjenta oraz reguł staranności”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
20 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Łukasz Zamojski Temat: „Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
13 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Tomasz Kałużny.  Temat szkolenia: „Mobbing i dyskryminacja pracowników – realizacje roszczeń pracowniczych, analiza orzecznictwa, zagadnienia praktyczne”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
30 stycznia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr Łukasz Węgrzynowski. Temat szkolenia: „Rozliczenie stron z nieważnej umowy kredytu frankowego”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 stycznia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO dr Łukasz Zamojski. Temat: „Skarga na czynności komornika sądowego”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
19 grudnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr Łukasz Węgrzynowski. Temat szkolenia: „Nieważność umowy kredytu frankowego – aspekty materialnoprawne i procesowe, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i SN”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
12 grudnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Monika Biała. Temat szkolenia: „Postępowanie spadkowe po ostatnich zmianach przepisów”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
05 grudnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec  Temat szkolenia: „Naruszenie dóbr osobistych i innych praw w Internecie – przedmiot i sposób ochrony. Wykorzystywanie Internetu do usunięcia skutków naruszeń praw. Postępowanie dowodowe z wykorzystaniem nowych technologii, dowodzenie faktów ujawnionych lub utrwalonych w Internecie”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
28 listopada br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA dr hab. Anna Hrycaj, adw. Patrycja Makuch. Temat szkolenia: „Cyfryzacja postępowań upadłościowych – Krajowy Rejestr Zadłużonych w toku postępowania upadłościowego”.
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Rzecznik Finansowy w systemie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego: szkolenie wprowadzające”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
21 listopada br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Krzysztof Rachwał. Temat szkolenia: „Geneza lęku: o zaburzeniach, normie i ostrej reakcji stresowej”,
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
14 listopada br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSR Monika Ciemięga. Temat szkolenia: „Postępowanie przed Sądem Rodzinnym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – najnowsze zmiany”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
07 listopada br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Artur Ozimek. Temat szkolenia: „Nowelizacje przepisów kk i kpk cz. 3”
szkolenia

Webibarium – Pełnomocnik w mediacji

Szanowni Państwo! Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Facultas IURIDICA zapraszają na webinarium- PEŁNOMOCNIK W MEDIACJI. Webinarium odbędzie się 30 października w godz. 18:00-19:30 na platformie Zoom. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adrescentrum.mediacji@adwokatura.pl W programie wystąpienia: Pełnomocnik w mediacji – uwagi na tle rozwiązań włoskichdr Patrycja Dolniak, Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód…
mediacja, szkolenia, wykład

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Nowe zasady zawierania umów o pracę i zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego i innych urlopów w kodeksie pracy”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
24 października br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Artur Ozimek. Temat szkolenia: „Nowelizacje przepisów kk i kpk cz. 2”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
17 października br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSO Artur Ozimek. Temat szkolenia: „Nowelizacje przepisów kk i kpk cz. 1”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie – SIP Legalis

Szkolenie-online
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem C.H. Beck zaprasza na bezpłatne szkolenie i prezentacje na temat: SIP Legalis – NOWOŚCI i sprawdzone sposoby korzystania z programu.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
10 października br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Amanda Krać- Batyra. Temat szkolenia: Analiza monitoringu – co może zobaczyć antropolog? Czyli o wątpliwościach dotyczących ekspertyz z zakresu identyfikacji człowieka na obrazie.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
03 października br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś. Temat szkolenia: „Nowa procedura cywilna – obowiązki pełnomocnika profesjonalnego w świetle zmian KPC wynikających z ustaw z dnia 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
26 września br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA dr Dariusz Chrapoński. Temat szkolenia: „Postępowanie konsumenckie oraz zmiany w innych postępowaniach odrębnych na podstawie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r.”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Ustawa o ochronie zwierząt- wybrane zagadnienia”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
19 września  br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi  SSA dr Dariusz Chrapoński. Temat szkolenia: „Postępowanie dowodowe w procesie po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego na mocy nowelizacji z 9.03.2023 r. z uwzględnieniem obowiązków pełnomocników w tym zakresie”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
12 września br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA dr hab. Anna Hrycaj, adw. Patrycja Makuch. Temat szkolenia: Cyfryzacja postępowań upadłościowych – wprowadzenie do obsługi systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
27 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr Agnieszka Nowak. Temat szkolenia : „Biegły lekarz w procesie karnym”…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
20 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś.Temat szkolenia: „Reformy postępowania cywilnego – nowe obowiązki pełnomocnika profesjonalnego w świetle projektowanych zmian w KPC”.
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Postępowanie cywilne przed sądem I –szej i II-giej instancji po zmianach dokonanych ustawą z dn. 09.03.2023r., cz.2”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
13 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Robert Socha. Temat szkolenia: Sąd prawa a sąd opinii publicznej.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
06 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski. Temat szkolenia: „Połączenia i podziały spółek – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
30 maja  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi dr Agnieszka Nowak. Temat szkolenia: Skutkowy charakter przestępstw przeciwko zdrowiu z perspektywy medyka sądowego.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
23 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SWSA Maja Chodacka. Temat szkolenia : „Nowe zasady zawierania umów o pracę i zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego i innych urlopów w kodeksie pracy”.
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Postępowanie cywilne przed sądem I –szej i II-giej instancji po zmianach dokonanych ustawą z dn. 09.03.2023r.”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
16 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Temat szkolenia: Odpowiedzialność za przywłaszczenie w przypadku umów leasingowych.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 maja  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec. Temat szkolenia: „Postępowanie dowodowe według znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego”.
szkolenia

Konferencja Biegli z ekonomii w postępowaniu sądowym

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2023 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie konferencja poświęcona problematyce stosowania wiedzy ekonomicznej w postępowaniach sądowych, w szczególności przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego w tym zakresie. Konferencja została objęta patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
25 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek. Temat szkolenia : „Blockchain, token, smart contract – nowe narzędzia prawne i techniczne dla prawnika”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat:„Zasady wykonywania pracy zdalnej oraz kontroli stanu trzeźwości pracowników”. Wykładowca: Maja Chodacka – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, orzekająca w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, była radca prawny,
wykład

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Umiejętności miękkie i biznesowe dla prawników: Zarządzanie sobą w czasie.
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
18 kwietnia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas.Temat szkolenia: Podstawy, zakres i konsekwencje odpowiedzialności za zamachy na obowiązki podatkowe. Zagadnienia zakresu kryminalizacji, jej charakteru oraz zbiegu przepisów.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej razem z Samsung Electronics Polska sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie 11 kwietnia  br., które przeprowadzą Kamil Grondys, Tomasz Chomicki, Paweł Burakowski, Patrycja Kryńska. Temat szkolenia: Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych oraz przechowywanie danych na pamięciach
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
 04 kwietnia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś Temat szkolenia: Roszczenia odszkodowawcze wynikające z wypadków drogowych…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
28 marca  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec Temat szkolenia: Pojęcie szkody w najnowszym orzecznictwie. Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy czynu niedozwolonego i ubezpieczyciela względem bliskich bezpośrednio poszkodowanego…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
21 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi prof. dr hab. Jerzy Zajadło. Temat szkolenia: Formuła Radbrucha…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: Rozwój nowych mediów a ochrona dóbr osobistych. W jaki sposób reagować na naruszenia w prasie elektronicznej oraz w mediach społecznościowych…
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
14 marca  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Temat szkolenia : „Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze. Nowe rodzaje zbrodni przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zmiana systemu ustawowego zagrożenia…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszam na konferencję pt. „Dziecko to nie procedura – podmiotowość dziecka w postępowaniach prawnych” organizowaną przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA, Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wraz z Sekcją Praw Dziecka przy ORA w Warszawie, a która odbędzie się w dniach 10-11 marca 2023 r. w Lublinie w siedzibie ORA.
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
07 marca br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  dr hab. prof. WSB  Ryszard SowińskiTemat szkolenia: Osobowość w pracy prawnika…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
02 marca br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA Marek Charuza. Temat szkolenia : „Wymiar kary”…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Instrumenty UE dotyczące współpracy w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw proceduralnych: „Wykonywanie kar alternatywnych – wykonywanie kar alternatywnych dla pozbawienia wolności w innym państwie członkowskim”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
21 lutego br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski Temat szkolenia: ”Działalność gospodarcza z wykorzystaniem spółki cywilnej i spółek osobowych – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 lutego  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  SWSA Maja Chodacka. Temat szkolenia : „Zasady wykonywania pracy zdalnej oraz kontroli stanu trzeźwości pracowników”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
07 lutego  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec. Temat szkolenia : „Rozliczenia majątkowe po ustaniu faktycznego związku osobisto – majątkowego partnerów”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
31 stycznia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Robert SochaTemat szkolenia : „Zaawansowany research, czyli „biały wywiad” (OSINT)”Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
24 stycznia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA Marek Charuza. Temat szkolenia : „Tożsamość czynu”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
17 stycznia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś. Temat szkolenia : „Sądowy podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich „Związki partnerskie – zagadnienia prawne”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
20 grudnia   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSR Monika Ciemięga. Temat szkolenia: „Postępowanie przed Sądem Rodzinnym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych  – wybrane zagadnienia”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich. „Język jako narzędzie wprowadzające inkluzywność, zapewniające równe traktowanie i poszanowanie godności oraz różnorodności”
wykład

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Najnowsze zmiany w zakresie KSH, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  holdingowego”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
13 grudnia   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA Marek Charuza. Temat szkolenia : „Biegli sądowi, opinia prywatna w sprawie karnej”…
szkolenia

Szkolenie KDZ- Bon ton wobec osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie-online
Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z Komisją ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich. „Bon ton wobec osób z niepełnosprawnościami”  Wykładowca: adw. Agnieszka Staszków-Bularz – Jest certyfikowanym mediatorem w sprawach cywilnych i rodzinnych. Angażuje się w działalność pro bono na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2017 r.…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata. „Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP, system kontroli oraz odpowiedzialność za naruszenie ustawy”…
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
29 listopada br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA Marek Charuza. Temat szkolenia: „Surowość kary i inne przesłanki tymczasowego aresztowania w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Katowicach. cz. 2”…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat – Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.„Ochrona podwykonawców w PZP”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
22 listopada   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  dr hab. prof. WSB  Ryszard SowińskiTemat szkolenia : „Stres w pracy prawnika”…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
15 listopada br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski. Temat szkolenia : „Podziały i wydzielenia aportowe w praktyce – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
08 listopada   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA dr Dariusz Chrapoński. Temat szkolenia : „Ograniczenia dowodowe w postępowaniach w sprawach gospodarczych”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.„Podmiotowe środki dowodowe jakich może żądać zamawiający od wykonawcy”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
25 października  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  dr hab. prof. UJ Aneta Załazińska. Temat: „Poprawność, stosowność i zrozumiałość języka prawniczego”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem C.H. Beck zaprasza na bezpłatne szkolenie i prezentacje na temat: System Legalis – kluczowe funkcje programu cz. 1. Prezentacja Systemu Iuscase.
wykład

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer  zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
11 października  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSR dr Łukasz Zamojski. Temat : „Postępowanie zabezpieczające – zagadnienia wybrane.”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowych technologii w praktyce prawnika. „Jak ułatwić sobie codzienny research? – budowa warsztatu pracy w kilku krokach”.
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
11 października  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSR dr Łukasz Zamojski. Temat : „Postępowanie zabezpieczające – zagadnienia wybrane.”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowych technologii w praktyce prawnika. „Zarządzanie wiedzą w kancelarii”.
wykład

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem C.H. Beck zaprasza na bezpłatne szkolenie i prezentacje na temat: Zaawansowane możliwości oraz mniej znane funkcje Systemu Legalis. Prezentacja Systemu Iuscase .
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 04 października br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA Marek Charuza. Temat szkolenia : „Surowość kary i inne przesłanki tymczasowego aresztowania w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Katowicach. cz. 1” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY Link aktywacyjny zostanie przesłany. Za udział w szkoleniu przysługują 2 pkt. szkoleniowe.…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowych technologii w praktyce prawnika.
wykład

Zaproszenie na szkolenie krajowe dla prawników i sędziów na temat alternatyw dla detencji dzieci w Polsce w dniu 30 września 2022 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Szanowni Państwo, Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na hybrydowe szkolenie krajowe dla prawników i sędziów dotyczące alternatyw dla detencji dzieci w ramach projektu CADRE. Szkolenie odbędzie się 30 września 2022 r. online oraz w Hotelu Regent w Warszawie, podczas którego poruszymy następujące tematy: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące detencji w świetle najlepiej pojętego interesu dziecka, Standardy międzynarodowe i krajowe…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 27 września   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA dr Dariusz Chrapoński Temat szkolenia : „Postępowanie upadłościowe osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY Link aktywacyjny zostanie przesłany. Prowadzący szkolenie : Dr Dariusz Chrapoński, sędzia Sądu Apelacyjnego…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Warszawa, dnia 16.09.2022 r. Szanowni Państwo! Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer  zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Nowych technologii w praktyce prawnika. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy adwokatów”  . Wykładowca: Pan dr Marcin Rojszczak  – specjalista w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony prywatności w Internecie. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych…
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 20 września br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski Temat szkolenia: „Nowe prawo holdingowe w Polsce” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY. Link aktywacyjny zostanie przesłany Notatka o wykładowcy: Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
13 września   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  dr hab. prof. WSB  Ryszard Sowiński Temat szkolenia : „Zarządzanie sobą w czasie” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD NIE BĘDZIE NAGRANY   Link aktywacyjny zostanie przesłany Kalendarz pęka w szwach? Nie ma czasu na robienie rzeczy ważnych, ponieważ przytłaczają Cię pilne zadania?…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 06 września  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi dr Agnieszka Nowak Temat szkolenia : „Medyczne pułapki procesowe w błędach kardiologicznych” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 18:30 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY  I UDOSTĘPNIONY Link aktywacyjny  zostanie przesłany Notatka o wykładowcy: dr Agnieszka Nowak  – Lekarz, magister prawa, specjalista medycyny…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 14 czerwca  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas Temat szkolenia : „Skutkowe i bezskutkowe oszustwo. O znaczeniu konsekwencji rozporządzenia mieniem do przypisania odpowiedzialności karnej oraz jej zakresu. ” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY  I UDOSTĘPNIONY Link aktywacyjny zostanie przesłany…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 31 maja br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski Temat szkolenia : ”Bezpieczeństwo prowadzenia kancelarii – odpowiedzialność wobec fiskusa i wobec klienta„ Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY. Link aktywacyjny zostanie przesłany. Notatka o wykładowcy: Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 17 maja   br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  dr hab. prof. WSB  Ryszard Sowiński Temat szkolenia : „Sprzedaż usług prawniczych” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD NIE BĘDZIE NAGRANY   Link aktywacyjny zostanie przesłany Cele szkolenia: Wypracowanie modelu sprzedaży „z klasą” – bez nacisków i manipulacji.…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 10 maja br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Henryk Komisarski. Temat szkolenia : ” Postępowanie w sprawach o wykroczenia – zagadnienia wybrane. Zbieg eliminacyjny oraz zbieg idealny- art. 9 oraz art. 10 kw „ Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 20.00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY  I…
szkolenia

Zapraszamy na wykład

Szkolenie-online
Warszawa, dn. 19 kwietnia 2022 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Zjawisko dopingu w sporcie: Walka z dopingiem w sporcie – rys historyczny oraz sytuacja współczesna. Odpowiedzialność dyscyplinarna za doping w sporcie – natura i charakter” Wykładowcy: Pan dr nauk farm. Andrzej Pokrywka Pan dr nauk prawnych Michał Rynkowski Czas trwania: 120…
seminarium, wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 26 kwietnia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSR dr Łukasz Zamojski Temat  : „Szkolenie z przepisów o elektronizacji postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym KRS, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r.” Szkolenie obejmie zagadnienia dotyczące: obligatoryjności bądź fakultatywności złożenia do sądu rejestrowego wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobów złożenia wniosku i załączników, w tym kwestii…
szkolenia

Zapraszamy na wykład

Szkolenie-online
Warszawa, dn. 11 kwietnia 2022 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Obrót dobrami kultury”. Wykładowca: Pan dr hab. prof. UO Piotr Stec Czas trwania: 90 min. Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 14 kwietnia 2022 r. Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 1,5 punktu szkoleniowego…
seminarium, wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 12 kwietnia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek, dr  Michał Nowakowski UŚ Cyber Science Temat szkolenia : „Europa cyfrowa – nowe narzędzia technologiczne w funkcjonowaniu prawnika. Co nam szykuje Bruksela ?” Projektowane regulacje w zakresie nowych technologii cyfrowy portfel tożsamości, Dokument 3.0 europejska strategia blockchain Tokenizacja –…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 29 marca br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski Temat szkolenia : ” Zbycie przedsiębiorstwa, wydzielenie aportowe przedsiębiorstwa / ZCP oraz podział przez wydzielenie przedsiębiorstwa – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe. „ Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY. Link aktywacyjny : https://us06web.zoom.us/j/81353195231 Notatka…
szkolenia

Wykład „Transgraniczne delegowanie pracowników w Unii Europejskiej w świetle nowych rozwiązań prawnych”

palestra.pl
Warszawa, dn. 16 marca 2022 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Transgraniczne delegowanie pracowników w Unii Europejskiej w świetle nowych rozwiązań prawnych”  Wykładowca: Pani dr hab. prof. UO Joanna Ryszka Czas trwania: 120 min. Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 24 marca 2022 r. Za udział w webinarze i odsłuchanie całego…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo,  15 marca br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Henryk Komisarski.  Temat szkolenia : „ Subsydiarny akt oskarżenia. Naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie w postępowaniu karnym „  Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 20.00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY  I UDOSTĘPNIONY Link aktywacyjny : https://us06web.zoom.us/j/82188569658 Prowadzący szkolenie…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 08 marca  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek Temat szkolenia : „Pegasus i inne narzędzia technologiczne, a praca prawnika” Szkolenie odbędzie się w godz. od 16:30 do 18:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY  I UDOSTĘPNIONY Link aktywacyjny  zostanie przesłany Notatka o wykładowcy: Dariusz Szostek – Profesor Wydziału Prawa…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 01 marca  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi dr Agnieszka Nowak Temat szkolenia : „Medyczne pułapki procesowe w błędach położniczych” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 18:30 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD  BĘDZIE NAGRANY  I UDOSTĘPNIONY Link aktywacyjny  zostanie przesłany Notatka o wykładowcy: dr Agnieszka Nowak  – Lekarz, magister prawa, specjalista medycyny…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 22 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Temat szkolenia : „Instytucjonalne aspekty bezstronności sędziego. Kilka uwag na temat dylematu: czy adwokat jest zobowiązany do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego w wypadku wadliwego powołania lub delegacji? ” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. Link aktywacyjny zostanie…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Szkolenie-online
Warszawa, dn. 11 lutego 2022 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Raportowanie schematów podatkowych w pracy adwokata”. Wykładowca: Pan prof. dr hab. Adam Mariański. Czas trwania: 90 min. Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 17 lutego 2022 r. Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 1,5 punktu…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 15 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr Kamil Szpyt. Temat szkolenia: „Dochodzenie roszczeń za zerwane więzi przez osoby bliskie” – w kontekście art. 446[2] KC” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY Link aktywacyjny: https://us06web.zoom.us/j/86107765790 Notatka o wykładowcy: dr Kamil Szpyt – doktor nauk prawnych, adiunkt…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 01 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr hab. prof. WSB Ryszard Sowiński Temat szkolenia : „Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej dla prawników” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD NIE BĘDZIE NAGRANY Link aktywacyjny zostanie przesłany. „Sam/sama zrobię to lepiej…” Czy zdarzyło się Państwu tak pomyśleć, gdy aplikant wykonał źle…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 25 stycznia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr n.med. Łukasz Szleszkowski. Temat szkolenia : „Oględziny zwłok w miejscu ich znalezienia – przyczyny błędów dowodowych.” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 18:30 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD NIE BĘDZIE NAGRANY Notatka o wykładowcy: dr n.med. Łukasz Szleszkowski lekarz, specjalista medycyny sądowej, pracownik naukowy Katedry i Zakładu…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 21 stycznia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi prof. dr hab. Ryszard Stefański. Temat szkolenia : „Odpowiedzialność za wypadek drogowy – wybrane problemy w ujęciu praktycznym” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY. Link aktywacyjny zostanie przesłany. Za udział w szkoleniu przysługują 3 pkt. szkoleniowe. Udział w szkoleniu nie wymaga…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Szkolenie-online
Warszawa, dn. 13 stycznia 2022 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Adwokat w obliczu Polskiego Ładu: Wpływ nowych regulacji na działalność Kancelarii Adwokackich”. Wykładowca: Pan adw. Bartosz Kubista Czas trwania: 180 min. Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 20 stycznia 2022 r. Za udział w webinarze i odsłuchanie całego…
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 11 stycznia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw. Bartosz Kubista Temat szkolenia : Adwokat w obliczu Polskiego Ładu: Wpływ nowych regulacji na działalność Kancelarii Adwokackich. Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY. Link aktywacyjny zostanie przesłany Notatka o wykładowcy: Bartosz Kubista – adwokat i doradca…
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Szkolenie-online
Warszawa, dn. 10 grudnia 2021 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Polski Ład – opodatkowanie usług adwokackich”. Wykładowca: Pan prof. dr hab. Adam Mariański Czas trwania: 90 min. Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 22 grudnia 2021 r. Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać…
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
17 grudnia br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSR dla Krakowa –Podgórza w Krakowie Karolina Sosińska oraz SSR dla Krakowa –Podgórza w Krakowie Tomasz Bac. Temat szkolenia : „ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY” czyli wszystko o przyjęciach do placówek innych niż szpitale (ZOL-DPS), przyjęcia do szpitali psychiatrycznych bez zgody pacjenta – poznaj tajniki ustawy o zdrowiu psychicznym. Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:30…
szkolenia

Wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich

Adwokatura Polska
Warszawa, dn. 29  listopada 2021 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii  (dyrektywa o ochronie praw sygnalistów) – nowe zasady gry w zakresie compliance przedsiębiorstw”. Wykładowca: Pan adw. dr Piotr…
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 07 grudnia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi dr hab., mgr prawa Tomasz Jurek, prof. UMW specjalista medycyny sądowej Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Temat szkolenia : Opiniowanie sądowo-lekarskie o uszczerbku na zdrowiu w sprawach karnych. Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 18.30 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY.…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 03 grudnia br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Tomasz Chojnacki- wizytator ds. gospodarczych, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Temat szkolenia : „ Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres kognicji obu sądów. Reprezentacja spółek kapitałowych na różnych etapach ich    działalności oraz związana z tym odpowiedzialność…
szkolenia

Zaproszenie KDZ przy NRA na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich

Szkolenie-online
Warszawa, dn. 15 listopada 2021 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki, wyzwania i problemy”. Wykładowca: Pan adw. dr Piotr Karlik – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego UAM. Czas trwania: 180 min. Wykład będzie stale…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 23 listopada br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw. Łukasz Frączek i r.pr. Jacek Pietrzela. Temat szkolenia : Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY. Link aktywacyjny zostanie przesłany. Notatka o wykładowcy: Łukasz Frączek , adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Samodzielną praktykę…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 16 listopada br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSR dla Krakowa –Podgórza w Krakowie Karolina Sosińska oraz SSR dla Krakowa –Podgórza w Krakowie Tomasz Bac . Temat szkolenia: Kuratele w postępowaniu cywilnym. Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:30 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY. Link aktywacyjny zostanie przesłany. Notatka o wykładowcy:…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 listopada br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr hab., mgr prawa Tomasz Jurek, prof. UMW specjalista medycyny sądowej Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Temat szkolenia : Sądowo-lekarska ocena narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 18.30 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY.…
szkolenia

VI Konferencja Naukowa „Prawo Rodzinne”

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić Adwokatów i Aplikantów Adwokackich na VI Konferencję Naukową ,,Prawo Rodzinne”, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 roku (piątek). Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, w związku z tym istnieje możliwość uczestnictwa w trybie zdalnym. Za udział w Konferencji można uzyskać 12 pkt. szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego. Rejestracja trwać będzie do 3 listopada 2021…

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 05 listopada br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski Temat szkolenia : |”Zmiany w podatku CIT i PIT w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE NAGRANY I UDOSTĘPNIONY. Link aktywacyjny zostanie przesłany Notatka o wykładowcy: Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy,…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 02 listopada br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Tomasz Chojnacki- wizytator ds. gospodarczych, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Temat szkolenia : „Prosta spółka akcyjna- nowy rodzaj spółki kapitałowej.” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 20.00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. Wykład będzie nagrany i udostępniony. Link aktywacyjny…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo,  26 października br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Henryk Komisarski. Temat szkolenia : „ Wybrane zagadnienia dotyczące realnego zbiegu przestępstw (kara łączna), czynu ciągłego, ciągu przestępstw oraz recydywy. Przedawnienie w przypadku kumulatywnego zbiegu przepisów oraz przedawnienie wykroczenia.” Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 20.00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM.…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 22 października  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski Temat szkolenia :  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółek osobowych prawa handlowego w inne formy prowadzenia działalności gospodarczej – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 20:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. Link aktywacyjny zostanie…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 19 października br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi dr hab., mgr prawa Tomasz Jurek, prof. UMW specjalista medycyny sądowej Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Temat szkolenia : Opinia sądowo-lekarska w sprawach o błędy medyczne, konstrukcja opinii, pytań i odpowiedzi. Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 18.30 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. WYKŁAD BĘDZIE…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, 15 października br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Piotr Karlik Temat szkolenia : „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki, wyzwania i problemy „ Szkolenie odbędzie się w godz. od 17.00 do 20.00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM. Wykład będzie nagrany i udostępniony. Link aktywacyjny zostanie przesłany. PROGRAM SZKOLENIA Przestępstwo prania pieniędzy –…
szkolenia

Szkolenia z zakresu bieżących zmian legislacyjnych dotyczących szeroko rozumianej działalności podmiotów gospodarczych

Szkolenie-online
Szanowni Państwo, Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach obejmujących panele tematyczne z zakresu bieżących zmian legislacyjnych dotyczących szeroko rozumianej działalności podmiotów gospodarczych. W ramach aktualnych nowelizacji zostaną przedstawione następujące zagadnienia: Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółek osobowych prawa handlowego w inne formy prowadzenia działalności gospodarczej – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe.Termin 22.10.2021r. , godz. 17:00-20:00. Platforma ZOOM.Prowadzący : dr Andrzej Dmowski –…
szkolenia

Webinar 07.10.2021 „Doręczenia elektroniczne oraz inne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090)”

Szkolenie-online
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny webinar dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Doręczenia elektroniczne oraz inne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090)”. Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 7 października 2021 r. Wykładowca: Pan Grzegorz Karaś –…
szkolenia

Webinar – Bieżące problemy prawne w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą

Szkolenia online
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny webinar dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Bieżące problemy prawne w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą”. Webinar będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 29 września 2021 r. Wykładowca: Pan Michał Maj – Asesor sądowy w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Czas trwania:…
szkolenia

Nowi Mediatorzy!

Szanowni Państwo ! W dniach 7.09.2021 r i 10-12.09.2021 r (4 dni szkoleniowe) odbyło się szkolenie zawodowe na Mediatora dedykowane dla Adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Szkolenie organizowane było przez Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Komisję Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego ORA w Katowicach oraz Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Szkolenie odbyło się w sposób hybrydowy. W…
mediacja

Odpowiedzi na pytania zadane przez członków Izby Adwokackiej w Katowicach dotyczące funkcjonowania Portalu Sądów Powszechnych

Szanowni Państwo! Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego uprzejmie przedkłada odpowiedzi na pytania zadane przez członków Izby Adwokackiej w Katowicach dotyczące funkcjonowania Portalu Sądów Powszechnych. Odpowiedzi zostały sporządzone przez S.S.O. Grzegorza Karasia- prowadzącego szkolenie w zakresie e –doręczeń. Zadane pytania oraz sporządzone odpowiedzi dotyczą zagadnień związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania portalu, konstrukcją portalu oraz skutecznością doręczeń. Z uwagi na fakt, iż portal…
szkolenia

Kurs na Mediatora – wrzesień 2021

Szanowni Państwo ! W dniach 7.09.2021 r i 10-12.09.2021 r (4 dni szkoleniowe) odbędzie się szkolenie zawodowe na Mediatora dedykowane dla Adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Szkolenie organizowane jest przez Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz przez Komisję Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego ORA w Katowicach. Szkolenie będzie odbywać się w sposób hybrydowy. W dniu 07.09.2021 r. kurs będzie odbywać się w formie…
mediacja, szkolenia

Zapraszamy na szkolenie E-doręczenia według ustawy z 28 maja 2021r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c.

Szkolenia online
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich adwokatów na bezpłatne szkolenie online. Szkolenie obejmie następujące zagadnienie: E-doręczenia według ustawy z 28 maja 2021r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c. (więcej…)
szkolenia

Cykl bezpłatnych szkoleń

Szkolenia online
Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich adwokatów na bezpłatny cykl szkoleń online. Cykl szkoleń online obejmie następujące zagadnienia: 1. „E-doręczenia w kancelarii adwokackiej”, data szkolenia: 10 czerwca 2021 r w godz. 15:00 – 19:00 Prowadzący: prof. dr hab. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz, Dr hab. nauk prawnych (UW i UJ), radca prawny, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa…
NRA, szkolenia